Dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna 2013”

Rodzice dzieci w wieku szkolnym mają prawo do otrzymania publicznej pomocy na zakup podręczników dla swoich dzieci. Aby z niej skorzystać, powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do dnia 10 września 2013r.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014 objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.263.2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie: ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Wniosek „Wyprawka szkolna 2013/2014”