A- A A+

Kalendarz roku szkolnego 2023/ 2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna: –  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024 r.

– województwo małopolskie

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

14 V 2024 egzamin z języka polskiego

15 V 2024 egzamin z matematyki

 16 V 2024 egzamin z języka obcego nowożytnego

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych:

22 XII 2023

2 V 2024

14-16 V 2024

31 V 2024

21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z poz. zm).

Skip to content