A- A A+

Religia

  • Praca własna z religii została wysłana w dniu 29.03.2021r. przez Skype.
  • Konsultacje z religii : 29.03.2021r. od 12:40 do 13:40 oraz 07.04.2021r. od 12:40 do 13:40
  • Praca własna z religii została wysłana w dniu 07.04.2021r. przez Skype.
  • Konsultacje z religii: 14.04.2021r. od 12:40 do 13:40
  • Praca własna z religii została wysłana w dniu 14.04.2021r. przez Skype.

mgr Przemysław Zając

Skip to content