Próbny sprawdzian szóstoklasisty

24 listopada uczniowie klasy VI podjęli pierwszą w tym roku szkolnym próbę przed sprawdzianem zewnętrznym. Bardzo eleganccy i uśmiechnięci, choć lekko zdenerwowani, przystąpili do obydwóch części sprawdzianu z takim zaangażowaniem jakby to było to właściwe podejście. Po wszystkim przyznać trzeba, że uczniowie w 100% zdali egzamin z dyscypliny.

mgr Agnieszka Kaźmierczak