A- A A+

Nie pal przy mnie, proszę 2018/2019

Kolejna edycja programu „Nie pal przy mnie, proszę” zakończona. Projekt był adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców.

Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci  postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Uczniowie podsumowali program wykonując plakaty związane z powyższą tematyką, które zostały wyeksponowane na gazetkach szkolnych.

mgr Aneta Doros

Skip to content