Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2016/ 2017.

W terminie:

od  01.03. 2016 r. do  01.04.2016 r. można złożyć zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej ( dzieci z obwodu szkoły),

od 21.03.2016 r. do 15.04. 2016 r. można złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ( dzieci spoza obwodu szkoły),

W roku szkolnym 2016/ 2017 rozpoczynają  spełnianie obowiązku szkolnego dzieci:
urodzone w 2009r. (ustawowo),
urodzone w 2010r. (na wniosek rodzica).
Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • karta zgłoszenia dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Dulowa),
  • wniosek o przyjęcie dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa),
  • oświadczenie (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa).

Zapraszamy…

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły