Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – 2017.

W terminie od 07.03. 2017 r. do 22.03.2017 r. szkoła prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego.

Zapraszamy dzieci urodzone:

  • w 2011 r. – 6 latki ( objęte ustawowo obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ),
  • w 2012 r. – 5 latki ( na wniosek rodziców ).

Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
  • oświadczenie.

    Uwaga:

    Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego
    w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

mgr S. Słomska dyrektor szkoly