A- A A+

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Po miesiącach zdalnego nauczania i wakacjach uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021. Choć na ich twarzach były maseczki i zachowano wszelkie reżimy sanitarne, budynek szkoły wypełniła radość dzieci. W tym nietypowym czasie nie odbył się apel, który zwykle inaugurował rok szkolny. Tym razem uczniowie mogli tylko spotkać się w salach z wychowawcami. Pierwszoklasiści przyszli z jednym opiekunem na salę gimnastyczną według ustalonego wcześniej harmonogramu, by po raz pierwszy przekroczyć próg szkoły i dołączyć do uczniowskiej społeczności. Od tego roku do szkoły wkroczyli odważnie uczniowie klasy Ia i I b. Na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość pasowania na uczniów klasy pierwszej. Mimo wyjątkowych okoliczności i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności można było wyczuć podniosłą atmosferę. Uczniowie klas 2-8 w odświętnych strojach cieszyli się na widok koleżanek, kolegów i nauczycieli.

Życzymy wszystkim owocnej nauki i wspaniałego roku szkolnego. Powodzenia.

mgr Aneta Doros