A- A A+

Zakres ochrony ubezpieczeniowiej 2014/ 2015.

Świadczenie Wysokość świadczenia Wysokość sumy ubezpieczenia (SU)
1. 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 % SU

6 000 zł

2. poniżej 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu – 1 % SU
3. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do 30 % SU
4. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30 % SU
5. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki Jednorazowo 1 % SU
6. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 100 % SU
7. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy Jednorazowo 10 % SU
8. śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Jednorazowo 10 % SU
9. pogryzienie przez psa Jednorazowo 1 % SU

Składka za 1 osobę: 18.00 zł, InterRisk

Decyzje o wyborze firmy ubezpieczeniowej podjęto w dniu 10 IX 2014 r.  w trakcie zebrania rady rodziców.

Skip to content