19 kwietnia – Dzień Pamięci o Holokauście

Zapraszamy do zapoznania się z listem Pani Minister Joanny Kluzik – Rostkowskiej skierowanym do uczniów i nauczycieli w związku z obchodami Dnia Pamięci o Holokauście:

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

kolejny raz 19 kwietnia – w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – będziemy obchodzić Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości.

Na ulicach polskich miast i za granicą 19 kwietnia pojawią się wolontariusze, którzy będą rozdawać papierowe żonkile, jako symbol pamięci o bohaterach powstania. Objęłam patronatem tę akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Jak co roku zachęcam wszystkich, aby wspominając tragiczne dni Powstania w getcie warszawskim, podejmować w szkołach dyskusję i pogłębione rozmowy na temat praw człowieka, konsekwencji braku tolerancji i szacunku dla innych narodów. Namawiam do działań, które w szerszy sposób przybliżą młodym pokoleniom problematykę Holokaustu oraz skutków dyskryminacji, uprzedzeń i stereotypów.

Wspierajmy także młodych ludzi w realizacji własnych inicjatyw w tym zakresie, przyczyniając się tym samym do budowania i wzmacniania w młodym pokoleniu postaw współodpowiedzialności za losy świata.

Z poważaniem,
Joanna Kluzik-Rostkowska