Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 w wyniku głosowania uczniowskiego zostały

pani mgr Lilianna Ziajka oraz pani mgr Renata Antoszczyk

                                               Samorząd Uczniowski wybrany!

Przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po krótkiej kampanii wyborczej nastąpił czas podjęcia decyzji, którzy uczniowie w nowym roku szkolnym będą  pracować w SU. Do wyborów przystąpiło 16 kandydatów z kl. I –VII ( po dwóch uczniów z każdego oddziału ). W głosowaniu wzięło 161 uczniów, w tym 2 głosy były nieważne. A oto wyniki:

Julia Brejta  kl.I                              11 głosów

Tymoteusz Ogórek  kl.I                  19 głosów

Maja Gąsiorowska  kl.II                   7 głosów

Samuel Ogórek  kl.II                        7 głosów

Anna Jaremko  kl.III                       13 głosów

Emilia Suwała  kl.III                       18 głosów

Aleksandra Bartosik  kl.IVa            12 głosów

Piotr Jabłoński  kl.IVa                     29 głosów

Maria Chomik  kl.IVb                      31 głosów

Julia Kamieniarz kl.IVb                   18 głosów

Patrycja Kurek  kl.V                        19 głosów

Bartosz Malczyk  kl.V                     18 głosów

Weronika Barańska kl.VI                 20 głosów

Emilia Ślęzak  kl.VI                         21 głosów

Joanna Leś  kl.VII                            42 głosy

Natalia Widyna  kl.VII                     34 głosy

Zatem przewodniczącą SU została: Joanna Leś z kl. VII, jej zastępcą : Natalia Widyna z kl. VII, funkcję skarbnika będzie pełniła Maria Chomik z kl. IV b a sekretarzem będzie uczeń kl. IVa  Piotr Jabłoński. Członkami SU zostały uczennice kl.VI : Weronika Barańska oraz Emilia Ślęzak.  

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy SU.

mgr Renata Antoszczyk. mgr Lilianna Ziajka

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

MIESIĄC ZADANIA
WRZESIEŃ

2017

·         Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

·         Utworzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego

·         Organizacja wyborów do Samorządu Szkolnego.

·         Omówienie spraw organizacyjnych, w tym ustalenie harmonogramu spotkań Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły oraz z Radą Rodziców

·         Ogłoszenie ogólnoszkolnego konkursu czystości pn. „Aż miło“.

·         Udział w ogólnopolskim programie: „ Wzorowa łazienka“.

·         Wybory: „Super Chłopaka“ –  plebiscyt uczniowski z okazji Dnia Chłopaka

PAŹDZIERNIK

2017

·         Obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły, wybory: „Super Nauczyciela“.

·         „ Jesteś moim młodszym kolegą“ – wspólne zabawy z kl.I, czytanie bajek, upominki z okazji Ślubowania Klas Pierwszych.

·         Aktualizacja gazetki.

·          „Grosik na cosik”- organizacja zbiórki grosza na terenie szkoły, wyznaczenie odpowiedzialnych osób do zbiórki i przeliczania pieniędzy

·         „Bądź widoczny na drodze“ – akcja propagująca obowiązek noszenia odblasków.

·         Organizacja zbiórki zniczy na obchody dnia Wszystkich Świętych

LISTOPAD

2017

·         Akcja zapalania zniczy na cmentarzach

·         Aktualizacja gazetki.

·         „ Rok dla Niepodległej“ – 100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę – upowszechnianie wiedzy patriotycznej – prezentacja multimedialna, ulotki dla klas; uczestniczenie w miejskich obchodach Dnia Niepodległości – poczet sztandarowy.

·         „ Dzień Samorządności“ – spotkanie SU z klasami, prezentacja multimedialna, spotkanie z przedstawicielem Rady Miasta Trzebinia

·         Organizacja dyskoteki andrzejkowej, przygotowanie wróżb.

·         „W bajkowym świecie“ –  SU czyta bajki uczniom klasy  II

·         Dzień Praw Dziecka – akcja ogólnoszkolna przy współpracy Rady Rodziców

GRUDZIEŃ

2017

·         Aktualizacja gazetki

·         Mikołajki – współpraca z klasą siódmą

·         Przygotowanie życzeń świątecznych dla nauczycieli                                    i pracowników szkoły

·         Pomoc przy warsztatach bożonarodzeniowych

·         Wizyta z życzeniami i upominkami w Domu Pomocy Społecznej „Eden“ w Dulowej

STYCZEŃ

2018

·         Aktualizacja gazetki

·         Konkurs na znaczek pocztowy  pn. „Piękno mojej Ojczyzny“

·         „Karnawał fryzur“  – szkolny konkurs na najbardziej zwariowaną fryzurę podczas zabawy karnawałowej

·          Wizyta z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej „Eden“ w Dulowej

LUTY

2018

·         „Poczta walentynkowa”

·         Aktualizacja gazetki

·         Podsumowanie pracy Samorządu w I semestrze

MARZEC

2018

·         Organizacja Dnia Kobiet – wybory : „ Super Dziewczyny“

·         Aktualizacja gazetki

·         „Bajkowy korowód” – przejście uczniów ulicami Dulowej                         i prezentacja najbardziej twórczych strojów z okazji Dnia Wiosny

·         Współpraca przy warsztatach wielkanocnych

·         Wizyta z życzeniami i upominkami w Domu Pomocy Społecznej „Eden“ w Dulowej

·         Składanie życzeń świątecznych i dzielenie się jajkiem, ogólnoszkolny konkurs na świąteczne wypieki – współpraca z rodzicami.

KWIECIEŃ

2018

·         Zbiórka karmy dla zwierząt

·         „Zielono mi“ – akcja propagująca czyste środowisko.

·         Aktualizacja gazetki

·         „ Na zdrowie“ –  uświadomienie uczniom różnorodnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, pierwsza pomoc, profilaktyka, zdrowy tryb życia- spotkanie z pielęgniarką szkolną, prezentacja multimedialna przygotowana przez SU

·         Dyskoteka szkolna

MAJ / CZERWIEC

2018

·         Uczestnictwo w miejskich obchodach Święta 3 maja – poczet sztandarowy

·         Jaki zawód mają moi rodzice? – akcja popularyzowania różnych zawodów – współpraca z Radą Rodziców

·         Dyskoteka szkolna

·         Organizacja Dni Filmu

·         Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego oraz konkursu czystości: „Aż miło“.

 

ŚRÓDROCZNE

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny  2017/ 2018

  1. Nauczyciel opiekun: mgr Renata Antoszczyk , mgr Lilianna Ziajka
  2. Ilość odbytych spotkań: 4
  1. Ocena realizacji zadań:
Zadania Ocena efektywności na rzecz rozwijania samorządności uczniów
1.Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Tworzenie planu pracy SU mającego na celu rozwijanie samorządności uczniów.
2. Organizacja wyborów do Samorządu Szkolnego Współpraca z uczniami – samorządami klasowymi. Prawo wyboru przez wszystkich uczniów. Tworzenie poszczególnych funkcji w wybranym składzie kandydatów do SU. Opracowanie i powierzenie im obowiązków.
3.Ogłoszenie ogólnoszkolnego konkursu czystości pn. „Aż miło“

 

Zaangażowanie społeczności szkolnej do odpowiedzialności za dbałość o porządek i ład w klasach. Przeprowadzanie comiesięcznej kontroli czystości w poszczególnych klasach, wg ustalonego harmonogramu.
4.Udział w ogólnopolskim programie: „ Wzorowa łazienka“ Podjęcie działań w ramach realizacji programu: „Wzorowa łazienka”. Zaangażowanie się uczniów w promocję szkoły.
5.Wybory: „Super Chłopaka“ –  plebiscyt uczniowski z okazji Dnia Chłopaka Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU. Duże zaangażowanie się uczniów w konkurs. Pomyślny przebieg plebiscytu.
6.Obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły, wybory: „Super Nauczyciela“ Działania na rzecz współpracy SU z Radą Pedagogiczną. Przeprowadzenie wyborów : „Super Nauczyciela” w celu ukazania możliwości uczniów w ocenie pracy swoich nauczycieli.
7.„ Jesteś moim młodszym kolegą“ – wspólne zabawy z kl.I, czytanie bajek, upominki z okazji Ślubowania Klas Pierwszych Budowanie odpowiedzialności za innych, młodszych kolegów.  Nauka samorządności w celu budowania integracji między klasami. Promowanie wzorowych postaw i troski o młodszych kolegów.
8.„Bądź widoczny na drodze“ – akcja propagująca obowiązek noszenia odblasków Włączenie się SU w ogólnopolski program propagujący zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Pomoc przy zachęcaniu do obowiązku noszenia odblasków. Rozdanie ulotek rodzicom na parkingu szkolnym. Współorganizacja „dyskoteki odblaskowej”.

 

 

 

 

9.Organizacja zbiórki zniczy na obchody dnia Wszystkich Świętych

 

 

W ramach współpracy ze szkolnym Kołem Wolontariatu zorganizowanie w szkole zbiórki zniczy. Zachęcenie uczniów do poszanowania pamięci wszystkich zmarłych.
10.Akcja zapalania zniczy na cmentarzach Upowszechnianie właściwych postaw w środowisku lokalnym, upamiętnianie ważnych okazji.

 

11„ Rok dla Niepodległej“ – 100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę – ulotki dla klas; uczestniczenie w miejskich obchodach Dnia Niepodległości – poczet sztandarowy

 

Wykonanie przez uczniów klasy siódmej ulotek ukazujących symbolikę naszej ojczyzny.

Udział szkolnego pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach z okazji obchodów Święta Niepodległości. Promowanie postaw patriotycznych i samorządowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Organizacja dyskoteki andrzejkowej, przygotowanie wróżb Wykorzystanie umiejętności samorządowych uczniów przy organizacji imprez o charakterze kulturowym i tradycyjnym. Integracja między uczniami wszystkich klas.
13. „W bajkowym świecie“ –  SU czyta bajki uczniom klasy  II Tworzenie koleżeńskich więzi i  postaw poprzez zachęcanie do wspólnego czytania (promocja czytelnictwa)
14. Dzień Praw Dziecka – akcja ogólnoszkolna Podkreślenie walorów samorządności uczniów podczas organizacji szkolnych obchodów Dnia Praw Dziecka. Rozwijanie demokratycznych form współpracy.

Uwzględnianie potrzeb uczniów.

15. Pomoc przy warsztatach bożonarodzeniowych

 

Poszanowanie tradycji świątecznych i kulturowych. Rozwijanie twórczych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

 

16.Wizyta z życzeniami i upominkami w Domu Pomocy Społecznej „Eden“ w Dulowej

 

Kształtowanie postaw społecznych i opiekuńczych. Zaangażowanie się w życie środowiska lokalnego. Troska o innych.

 

17.„Karnawał fryzur“  – szkolny konkurs na najbardziej zwariowaną fryzurę podczas zabawy karnawałowej Zorganizowanie konkursu na najbardziej pomysłową karnawałową fryzurę podczas ogólnoszkolnej zabawy karnawałowej. Integracja między uczniami. Zachęcanie do kreatywnych pomysłów. Wspólne i radosne przeżywanie wolnego czasu.
18.„Poczta walentynkowa”

 

Zebranie i rozdanie życzeń walentynkowych w celu identyfikacji potrzeb uczniów oraz zachowania tradycji.
19.Podsumowanie pracy Samorządu w I półroczu

 

Organizacja spotkania SU z opiekunem SU i dyrektorem szkoły w celu podsumowania pracy i wykazania wniosków do pracy w II półroczu. Przygotowanie sprawozdania i przedstawienie go dyrektorowi szkoły.
20. Aktualizacja gazetki Zamieszczanie aktualnych ogłoszeń dotyczących  pracy SU.
21. Regulamin SU Utworzenie i przyjęcie nowego Regulaminu SU.

 

  1. Wnioski do pracy na drugie półrocze i  forma ich realizacji:

 

  1. a) zaplanowane zadania, których nie udało się wykonać w I półroczu trzeba koniecznie zrealizować podczas działalności SU w II półroczu
  2. b) należy usystematyzować pracę SU – spotkania z samorządami klas
  3. c) inspirować i motywować uczniów do szerszego zaangażowania się w organizację życia szkoły oraz więcej pracować nad rozwojem samorządności uczniów –  na bieżąco omawiać pracę SU i kontrolować realizację kolejnych zadań; dokonywać ewaluacji.