A- A A+

Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/2021

MARIA CHOMIK               – PRZEWODNICZĄCA

MIKOŁAJ KIEROŃSKI   – Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

JULIA  DOMINIK              – KRONIKARZ

ZOFIA  MAJER                   – CZŁONEK RADY SU

MAJA ŚLUSARCZYK       –  CZŁONEK RADY SU

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:
mgr Grzegorz Ginter
i mgr Dominika Brzózka.

Trwa kampania wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego:

KANDYDACI DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Imię i nazwisko kandydata oraz planowane działania/krótka charakterystyka:

PAWEŁ  BARAŃSKI -więcej akcji oczyszczania planety, dzień Pluszowego Misia, dzień Śmiesznego Stroju, spotkania integracyjne między klasami.

GABRIELA ORZECHOWSKA- więcej zwierząt w szkole, „Dzień przyrody”, „Dzień bez zadań”

MAJA ŚLUSARCZYK – ” Dzień z PUPILEM w szkole”.

MAJA BARAŃSKA

OLIVIER GOŁĘBIOWSKI

JULIA DOMINIK

MILENA PALICHLEB

GABRIEL KUCEK – jestem koleżeński, pomagam innym w potrzebie. Potrafię szybko się zaprzyjaźniać z innymi. Bardzo lubię sport (siatkówka, piłka nożna)

ZOFIA MAJER – wprowadzenie szczęśliwego numerka oraz przerw na świeżym powietrzu.

MARIA CHOMIK – moją pasją jest taniec, jestem koleżeńska, pomocna i kreatywna.

IGOR BEDNARCZYK

MIKOŁAJ KIEROŃSKI

mgr Grzegorz Ginter

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK 2020/2021

Realizowanie wszelkich działań będzie zgodne z możliwościami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemicznej.

Osoby odpowiedzialne Planowane działania Termin realizacji
Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły

 

# Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,

# Kampania wyborcza do SU i wybór Prezydium Rady SU

# Omówienie spraw organizacyjnych, w tym ustalenie harmonogramu spotkań Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły oraz Radą Rodziców

# Dzień Chłopaka – dniem krawata/muchy. Wybór chłopaka –  dżentelmena, plebiscyt uczniowski z okazji dnia chłopaka.

# Nawiązanie współpracy ze szkolnym Kołem Wolontariatu oraz z zespołem Szkoły Promującej Zdrowie

 

Wrzesień

 

 

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły # Obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły od Samorządu Uczniowskiego

# Światowy Dzień Godności, przybliżenie społeczności szkolnej zasad godności, pogadanka na lekcjach wychowawczych.

# Współpraca ze szkolnym Kołem Wolontariatu – zbieranie zniczy na obchody dnia Wszystkich Świętych

 

Październik

 

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły # Narodowe Święto Niepodległości – forma realizacji zależna od stanu epidemicznego.

# Organizacja akcji zapalania zniczy na cmentarzach

#Organizacja Dnia Praw Dziecka

Listopad

 

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły # Włączenie się do akcji uwzględniającej potrzeby podopiecznych w Domu Opieki z okazji świat Bożego Narodzenia

#  Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – dzień skarpetki nie do pary.

#  Przygotowanie życzeń świątecznych dla nauczycieli i pracowników szkoły,

#  Konkurs na świąteczny wystrój klas

 

Grudzień

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły # Podsumowanie pracy Samorządu w I semestrze

#  Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień – kolorowy zawrót głowy – przychodzimy ubrani kolorowo.

 

Styczeń

 

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły # „Jesteśmy tolerancyjni” – tradycje innych państw – Walentynki – ubieramy się na czerwono. Poczta walentynkowa.

 

Luty

 

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły #  Dzień Kobiet – wybór Najsympatyczniejszej Dziewczyny w szkole. Dzień sukienki/spódnicy.

# „Wiosna, ach to Ty!” – konkurs na najbardziej ukwieconą i kolorową klasę.

 

Marzec

 

 

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły # Składanie życzeń świątecznych

# Konkurs na wykonanie świątecznego jajka (technika dowolna).

 

Kwiecień

 

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły #Święto Flagi – uczniowie ubierają się w barwy narodowe.

# „Podróż bez biletu” prezentacja wybranego kraju UE prze klasy.

# Dzień Dziecka

# Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego,

 

Maj/Czerwiec

 

 

Opiekunowie SU, uczniowie, nauczyciele, dyrektor szkoły #  Realizowanie wszelkich działań będzie zgodne z możliwościami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemicznej

#  Podejmowanie  działań mających na celu wdrażanie do aktywności ruchowej członków społeczności szkolnej (działania oparte o hasło „ABS” – aktywnie, bezpiecznie ,skutecznie). Nawiązanie do działań SPZ i SKW.

# Kształtowanie świadomość wpływu naszych działań lub braku tych działań na stan środowiska naturalnego w którym żyjemy

 

#  Uczestniczenie w akcji zbierania zakrętek i zużytych baterii.

#  Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły.

#  Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej w ramach współpracy z kołem wolontariatu.

#  Promowanie zdrowego/aktywnego trybu życia.

#  Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.

#  Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły w realizacji zaplanowanych działań.

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Dominika Brzózka, p. Grzegorz Ginter

 

Skip to content