Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z historii dla kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki dla kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki dla kl.VI.pdf

Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki dla kl.IV-VII.pdf

wymagania edukacyjne z muzyki dla kl.IV-VII.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z j.polskiego dla kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.-IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl.VII-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl.VII-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne-edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki dla kl.I-III.pdf

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie dla kl. VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa dla kl.VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki dla kl. IV-VI.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla kl.I.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla kl.II.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla kl.III.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla kl.IV.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla kl.V.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla kl.VI.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla kl.VII.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla kl.VIII.pdf

Wymaganie edukacyjne z chemii dla kl. VII-VIII.pdf

Dostosowanie wymagań z matematyki.pdf

Dostosowanie wymagań z języka polskiego dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.pdf

Dostosowanie wymagań z języka polskiego dla ucznió z Zespołem Aspergera.pdf

Dostosowanie wymagań z informatyki do potrzeb i możliwości uczniów z ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się.pdf

Dostosowanie wymagań z informatyki do potrzeb i możliwości uczniów z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim.pdf

Dostosowanie wymagań z etyki.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z plastyki i muzyki.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z biologii dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej.pdf

Dostosowanie form i metod pracy z przyrody dla ucznia słabowidzącego.pdf

Dostosowania wymagań z języka polskiego.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii.pdf

Dostosowania wymagań z geografii.pdf