A- A A+

Wymagania edukacyjne

 • kl. Ia

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania z religii klasa 1a i 1b.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

 • kl. Ib

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania z religii klasa 1a i 1b.pdf

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna.pdf

 • kl. IIa

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II.pdf

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna i etyka kl.IIa.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

 • kl. IIb

Wymagania edukacyjne z edukacji wczesnoszkolnej i etyki dla klasy II.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II.pdf

 • kl. III

Wymagania edukacyjne z edukacji wczesnoszkolnej i etyki dla kl. III.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III.pdf

 • kl. IV

Dostosowania ryzyko dysleksji, dysleksja kl. 4-8.pdf

Dostosowanie do zagrożonych niedostosowaniem społecznym.pdf

Wymagania edukacyjne z j. polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki kl.IV.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki kl.IV.pdf

Wymagania edukacyjne z przyrody dla uczniów kl. IV.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

 • kl. V

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki w kl.V.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki w kl.V.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki w kl.V.pdf

 • kl. VI

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki z dostosowaniem.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii kl 6.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki kl.VI.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki kl.VI.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VI.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki kl 6.pdf

Wymagania na ocenę z informatyka z dostosowaniem.pdf

 • kl. VII

Dostosowania ryzyko dysleksji, dysleksja kl. 4-8.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii.pdf

Wymagania edukacyjne z j. polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów kl.VII-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki klasa 4-8.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki kl.VII.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VII.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki kl.VII.pdf

Wymaganie edukacyjne z chemii dla uczniów kl. VII-VIII.pdf

 • kl. VIIIa

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z edb.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów kl.VII-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z wos dla uczniów klasy VIII.pdf

Wymaganie edukacyjne z chemii dla uczniów kl. VII-VIII.pdf

 • kl.VIIIb

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z edb.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów kl.VII-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z wos dla uczniów klasy VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymaganie edukacyjne z chemii dla uczniów kl. VII-VIII.pdf

 

Skip to content