Wymagania edukacyjne

Etyka kl. I.pdf

Etyka kl. II.pdf

Edukacja wczesnoszkolna kl. I.pdf

Dostosowanie zasad pracy i oceniania uczniów z orzeczeniami.pdf

Dostosowanie wymagań upośledzenie w stopniu lekkim – etyka.pdf

Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami ed. – muzyka, plastyka.pdf

Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami ed. – j.polski.pdf

Dostosowanie wymagań – muzyka, plastyka dla uczniów z niepełnosprawnością intelektaulną.pdf

Język polski kl. IV – VIII.pdf

Muzyka kl. IV-VII.pdf

Plastyka kl. IV-VII.pdf

Ryzyko dysleksji, dysleksja język polski kl. 4, 6 i 8.pdf

Technika kl. IV-V.pdf

Upośledzenie w stopniu lekkim i słabowidzący język polski.pdf

Wymagania edukacyjne etyka kl. IV-VI.pdf

Zajęcia techniczne kl. VI.pdf

Z. komputerowe kl. VI.pdf

Z. komputerowe dostosowanie wymagań.pdf

Wymagania edukacyjne z chemii klasa 8.pdf

Wymagania edukacyjne z chemii klasa 7.pdf

W-f kl. V-VI.pdf

Religia kl. I-VIII.pdf

Przyroda kl. IV oraz dostosowania.pdf

Przyroda kl. VI oraz dostosowania.pdf

Matematyka-kl. IV,V.pdf

Matematyka kl. VII.pdf

Matematyka VIII oraz dostosowania wymagań.pdf

Matematyka kl. VI oraz dostosowanie wymagań.pdf

Język niemiecki.pdf

Język angielski kl. VII.pdf

Język angielski kl. IV.pdf

Język angielski – kl. I-III, V, VI, VIII.pdf

Język angielski – dostosowania.pdf

Język polski k. V.pdf

J. polski kl. VII.pdf

Informatyka kl. IV-V, kl. VII-VIII.pdf

Informatyka dostosowanie wymagań.pdf

Historia kl. VI-VIII.pdf

Historia kl. IV.pdf

Geografia kl. VII.pdf

Geografia kl. V.pdf

Geografia dostosowanie wymagań.pdf

Fizyka- dostosowanie wymagań.pdf

Fizyka – kl. VII-VIII.pdf

Etyka kl. IV-VII.pdf

Etyka – kl. III.pdf

Edukacja wczesnoszkolna kl. III.pdf

Edukacja wczesnoszkolna kl. II.pdf

Edukacja dla bezpieczeństwa.pdf

Dostosowanie wymagań matematyka.pdf

Dostosowanie wymagań kl. II.pdf

Biologia kl.VII oraz dostosowanie wymagań.pdf

Biologia kl. VIII oraz dostosowanie wymagań.pdf

Biologia kl. V oraz dostosowanie wymagań.pdf

W-F – dostosowanie wymagań edukacyjnych.pdf

WOS.pdf

Edukacja wczesnoszkolna – dostosowanie wymagań.pdf

Historia kl. VI.pdf

Historia kl. VII.pdf

Historia kl. VIII.pdf

Edukacja muzyczna i plastyczna -_dostosowania.pdf

Muzyka, plastyka, technika – dostosowania.pdf

Plastyka, muzyka – dostosowania.pdf