A- A A+

Wymagania edukacyjne

  • kl. Ia

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I.pdf

Wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki dla kl.I-III.pdf

  • kl. Ib

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I.pdf

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania-edukacyjne-z-etyki-dla-kl.I-III.pdf

  • kl. II

Wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki dla kl.I-III.pdf

  • kl. III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III.pdf

Wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki dla kl.I-III.pdf

  • kl. IV

Wymagania edukacyjne z etyki dla kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl.IV.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl.IV.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki dla kl.IV-VII.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki dla kl.IV-VII.pdf

Wymagania edukacyjne z przyrody dla uczniów kl. IV.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki dla kl.IV.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl.IV-VIII.pdf

  • kl. V

Wymagania edukacyjne z plastyki 4-7.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. 4-7.pdf

Wymagania edukacyjne – technika, klasa 5.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl. IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV-VIII.pdf

  • kl. VI

Dostosowania ryzyko dysleksji, dysleksja – j.polski,kl. 4-8.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki 4-7.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki 4-7.pdf

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki kl. 4-8.pdf

Wymagania edukacyjne – technika klasa 6.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii.pdf

Wymagania edukacyjne z j. polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VI.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl.-IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki kl. 4-8.pdf

  • kl. VIIa

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego.pdf

Wymagania edukacyjne muzyka.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki wraz z dostosowaniami.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

wymagania edukacyjne z informatyki.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl. IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VII.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl.IV-VIII.pdf

Wymaganie edukacyjne z chemii dla uczniów kl. VII-VIII.pdf

  • kl.VIIb

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego.pdf

Wymagania edukacyjne muzyka.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki wraz z dostosowaniami.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VII.pdf

Wymaganie edukacyjne z chemii dla uczniów kl. VII-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego.pdf

  • kl. VIII

Dostosowania ryzyko dysleksji, dysleksja kl. 4-8.pdf

Dostosowania wymagań edukacyjnych z WF dla uczniów z ZA.pdf

Dostosowanie dla uczniów z j.polskiego.pdf

Dostosowania z j.polskiego dla uczniów z upośledzeniem.pdf

Dostosowanie wymagań dla ucznia o lekkim stopniu upośledzenia religia.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z chemii.pdf

Szczegółowe wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego 4-8.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne EdB.pdf

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki kl.4-8.pdf

Wymagania edukacyjne WOS kl.VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki wraz z dostosowaniami.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii.pdf

Wymagania edukacyjne z j. polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki 4-8.pdf

Wymaganie edukacyjne z chemii dla uczniów kl. VII-VIII.pdf