A- A A+

Wymagania edukacyjne

 

  • kl. Ia

Wymagania dla klas I-III z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne dla klas I – III z edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego kl 1-3 + dostosowania.pdf

  • kl. Ib

Wymagania dla klas I-III z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne dla klas I – III z edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I.pdf

  • kl. II

Wymagania dla klas I-III z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne dla klas I – III.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II.pdf

  • kl. IIIa

Wymagania dla klas I-III z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne dla klas I – III.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III.pdf

  • kl. IIIb

Wymagania dla klas I-III z etyki.pdf

Wymagania edukacyjne dla klas I – III.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III.pdf

  • kl. IV

Dostosowania – język polski.pdf

Dostosowania – technika.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klas 4.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki IV – VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z przyrody dla uczniów kl. IV.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki klasa IV.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego + dostosowania.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki kl.4.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki kl.4.pdf

  • kl. V

Dostosowanie wymagań geografia klasy 5-8.pdf

Dostosowanie wymagań j. polski.pdf

Dostosowanie wymagań – technika.pdf

Dostosowanie wymagań z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii V.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki IV – VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego + dostosowania.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

  • kl. VI

Dostosowania – technika.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z j.polskiego.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego do indywidualnych potrzeb dziecka. WF.pdf

Dostosowanie wymagań geografia klasy 5-8.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii VI.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VI.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki kl.6.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki kl.6.pdf

  • kl. VII

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z j.polskiego.pdf

Dostosowanie wymagań geografia klasy 5-8.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z chemii.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów kl.VII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii VII.pdf

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klas 4-8.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki kl.7.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki IV – VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VII.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego + dostosowania.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki kl.VII.pdf

  • kl. VIII

Dostosowania EDB.pdf

Dostosowanie wymagań geografia klasy 5-8.pdf

Dostosowanie wymagań j. polski.pdf

Dostosowanie wymagań z historii.pdf

Wymagania edukacyjne WOS.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z chemii.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów kl.VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki IV – VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego + dostosowania.pdf

Wymagania edukacyjne EdB.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki kl.8.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki kl.8.pdf

 

 

Skip to content