A- A A+

Wymagania edukacyjne

 

  • kl. I

Wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania edukacyjne z religii.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

  • kl. IIa

Wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II.pdf

  • kl. IIb

Wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II.pdf

  • kl. IIIa

Szczegółowe wymagania edukacyjne.pdf

Wymagania edukacyjne kl.3a.pdf

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III.pdf

  • kl. IIIb

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III.pdf

Wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna i etyka.pdf

  • kl. IV

etyka Wymagania edukukacyjne z etyki kl.4,6,7,8.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii.pdf

historia Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klas 4

Wymagania edukacyjne z informatyki kl.4,7,8.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl.IV-VIII.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z j.polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne j. polski.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas IV – VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z przyrody dla uczniów kl. IV.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas 4-8.pdf

  • kl. V

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klas 4.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z j.polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne – j.polski.pdf

Dostosowanie – niedostosowanie społeczne.pdf

Dostosowanie metod i form pracy dla uczniów z SPE WF.pdf

Dostosowanie wymagań geografia klasy 5-8.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas IV – VIII.pdf

Wymagania edukacyjne – muzyka.pdf

Wymagania edukacyjne – plastyka.pdf

Wymagania edukacyjne – technika.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl. IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne – j.polski.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki.pdf

  • kl. VI

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z j.polskiego.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii.pdf

Dostosowanie wymagań geografia klasy V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki klasy IV, VII, VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl. IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z języka polskiego kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z muzyki.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VI.pdf

Wymagania edukacyjne z techniki.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki klasy IV, VI, VII, VIII.pdf

  • kl. VII

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z chemii.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki klasy IV, VI, VII, VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki.pdf

Dostosowanie wymagań geografia klasy 5-8.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii V-VIII.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki kl.4,7,8.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl. IV-VIII.pdf

Wymagania+dostosowania – język niemiecki.pdf

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z j.polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z j.polskiego.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne – muzyka.pdf

Wymagania edukacyjne z plastyki.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VII.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas 4-8.pdf

  • kl. VIII

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii.pdf

Wymagania edukacyjne z historii.pdf

Dostosowania j. polski kl. 4-8.pdf

Dostosowanie wymagań geografia klasy 5-8.pdf

Dostosowanie wymagań wos kl 8.pdf

Wymagania+dostosowania – język niemiecki.pdf

Wymagania edukacyjne z fizyki kl.VII – VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z matematyki kl.IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne EdB.pdf

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów kl.V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z chemii.pdf

Wymagania edukacyjne z geografii V-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z j.angielskiego w kl. IV-VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VIII.pdf

Wymagania edukacyjne – j.polski.pdf

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. 4,7,8.pdf

Wymagania edukacyjne z wos dla uczniów klasy VIII.pdf

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla uczniow klas IV-VIII1.pdf

Wymagania edukacyjne z etyki kl. 4,6,7,8.pdf

 

 

 

Skip to content