Harmonogram spotkań z rodzicami

               Harmonogram spotkań z rodzicami w II półroczu 2017/ 2018 r.:

 

Data Rodzaj spotkania Miejsce spotkania Osoby odpowiedzialne
 21 III 2018 r. Dzień otwartych drzwi. sale lekcyjne,

godz.17.00– 18.00

wszyscy nauczyciele

 

 

19 IV 2018 r. Dzień otwartych drzwi. sale lekcyjne,

godz.17. 00 – 18.00

wszyscy nauczyciele
  Spotkanie Prezydium Rady Rodziców. s. 6

godz. 18.00

Prezydium Rady Rodziców
23 V 2018 r. Obowiązkowe zebranie z rodzicami. sale lekcyjne,

godz.17.00

wszyscy nauczyciele
Spotkanie Prezydium Rady Rodziców, rad oddziałowych, SU s. 6

godz. 18.00

Prezydium Rady Rodziców

 

HARMONOGRAM ŚRÓDROCZNYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI

I PÓŁROCZE 2017/ 2018

 

19-20  IX 2017 r.

godz. 16.30 – 18.30

 

21 IX godz. 17.00

sale kl.

 

 

sala 21

Obowiązkowe zebranie z rodzicami ( szkoła ).

 

Spotkanie delegatów rad oddziałowych.

wszyscy wychowawcy

16.30 – 18.30

 

delegaci rad oddziałowych

18 X 2017 r.

godz. 17.00 – 18.00

 

18 X 2017 r.

godz.18.00

sale lek.

 

 

sala 21

Dzień otwartych drzwi.

 

 

Rady oddziałowe, SU oraz prezydium Rady Rodziców. – SPOTKANIE ODWOŁANE

wszyscy nauczyciele

 

22 XI 2017 r.

godz. 17.00-18.00

 

godz. 18.00

 

sale lek.

 

 

sala 21

Dzień otwartych drzwi.

 

 

Rady oddziałowe, SU oraz prezydium Rady Rodziców.

wszyscy nauczyciele

 

 

rady oddziałowe

prezydium RR

20 XII 2017 r.

godz. 17.00

sale kl. Obowiązkowe zebranie z rodzicami ( szkoła, oddział przedszkolny). wszyscy nauczyciele
7 II 2018 r.

godz. 17.00

 

godz. 18.00

sale kl.

 

 

sala 21

Obowiązkowe zebranie

z rodzicami ( szkoła).

 

Spotkanie prezydium RR.

wszyscy wychowawcy

 

 

prezydium RR