A- A A+

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami – śródroczny

20 X 2021 r.

godz. 17.00 – 18.00

18.00

sale lek.

sala 22

Dzień otwartych drzwi.

Rady oddziałowe, SU oraz prezydium Rady Rodziców.

wszyscy nauczyciele

24 XI 2021 r.

godz. 17.00-18.00

godz. 18.00

sale lek.

sala 22

Dzień otwartych drzwi.

prezydium Rady Rodziców.

wszyscy nauczyciele

prezydium RR

14 XII 2021 r.

godz. 17.00

sale kl.

Obowiązkowe zebranie z rodzicami ( szkoła, oddział przedszkolny).

wszyscy nauczyciele

Skip to content