Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM ŚRÓDROCZNYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI

2018/ 2019

 

10 – 11  IX 2018 r.

godz. 16.00 – 18.30

 

13 IX godz. 18.00

Sale kl.

 

 

sala 22

Obowiązkowe zebranie z rodzicami ( szkoła ).

 

Spotkanie delegatów rad oddziałowych.

wszyscy wychowawcy

16.00 – 18.30

 

delegaci rad oddziałowych

16 X 2018 r.

godz. 17.00 – 18.00

 

 

godz.18.00

sale lek.

 

 

sala 22

Dzień otwartych drzwi.

 

 

Rady oddziałowe, SU oraz prezydium Rady Rodziców.

wszyscy nauczyciele

 

20 XI 2018 r.

godz. 17.00-18.00

 

godz. 18.00

 

sale lek.

 

 

sala 22

Dzień otwartych drzwi.

 

 

Rady oddziałowe, SU oraz prezydium Rady Rodziców.

wszyscy nauczyciele

 

 

rady oddziałowe

prezydium RR

19 XII 2018 r.

godz. 17.00

sale kl. Obowiązkowe zebranie z rodzicami ( szkoła, oddział przedszkolny). wszyscy nauczyciele
10 I 2019 r.

godz. 17.00

 

godz. 18.00

sale kl.

 

 

sala 22

Obowiązkowe zebranie

z rodzicami ( szkoła).

 

Spotkanie prezydium RR.

wszyscy wychowawcy

 

 

prezydium RR