A- A A+

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w II półroczu:

11 II 2021

godz. 16.00 – 18.00

22 II godz. 18.00

skype

Skype

Obowiązkowe zebranie z rodzicami ( szkoła ).

Spotkanie Prezydium Rady Rodziców.

wszyscy wychowawcy

16.00 – 18.30

prezydium RR

16 III 2021 r.

godz. 17.00 – 18.00

18.00

sale lek.

sala 22

Dzień otwartych drzwi.

Rady oddziałowe, SU oraz prezydium Rady Rodziców.

wszyscy nauczyciele

20 IV 2021 r.

godz. 17.00-18.00

godz. 18.00

sale lek.

sala 22

Dzień otwartych drzwi.

prezydium Rady Rodziców.

wszyscy nauczyciele

prezydium RR

20 V 2021 r.

godz. 17.00

sale kl.

Obowiązkowe zebranie z rodzicami ( szkoła, oddział przedszkolny).

wszyscy nauczyciele