A- A A+

Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się linki do dokumentów szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

SDulowa_SP-Statut

program wychowawczo profilaktyczny na lata 2022 – 2023

plan pracy szkoły na rok szkolny 2022 2023

Misja Szkoły.pdf

Koncepcja Pracy Szkoły.pdf

regulamin ZFŚS

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin monitoringu wizyjnego w Szkole.pdf

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe.pdf

Poradnik dla rodziców sześcio i siedmiolatków.pdf

Bezpieczne media – poradnik dla rodziców.pdf

Jak reagować na cyberprzemoc? – poradnik.pdf

Jak kochać i wymagać? – poradnik dla rodziców.pdf

Rady rodziców – kompetencje i zasady działania.pdf

regulamin ZFM od kwietnia 2021-2-1

Broszura Dzieci w wirtualnej sieci 2021.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-uczniow-w-powrocie-do-szkol–materialy-edukacyjne

Skip to content