Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się linki do dokumentów szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Statut Szkoły.pdf

Program wychowawczo – profilaktyczny.pdf

Plan Pracy Szkoły na rok 2017/2018.pdf

Misja Szkoły.pdf

Koncepcja Pracy Szkoły.pdf

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe.pdf

Poradnik dla rodziców sześcio i siedmiolatków.pdf

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

Bezpieczne media – poradnik dla rodziców.pdf

Jak reagować na cyberprzemoc? – poradnik.pdf

Jak kochać i wymagać? – poradnik dla rodziców.pdf