Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się linki do dokumentów szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Statut.pdf

Program wychowawczo – profilaktyczny.pdf

Plan pracy szkoły na rok szk. 2019 2020.pdf

Misja Szkoły.pdf

Koncepcja Pracy Szkoły.pdf

Regulamin ZFŚS.pdf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin monitoringu wizyjnego w Szkole.pdf

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe.pdf

Poradnik dla rodziców sześcio i siedmiolatków.pdf

Bezpieczne media – poradnik dla rodziców.pdf

Jak reagować na cyberprzemoc? – poradnik.pdf

Jak kochać i wymagać? – poradnik dla rodziców.pdf

Rady rodziców – kompetencje i zasady działania.pdf