A- A A+

Rok szkolny 2021/2022

#LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria Przyszłości jest programem przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Jego celem jest wzrost kompetencji technicznych i interdyscyplinarnych wśród uczniów. Rozwój
technologii i związane z nim zmiany zachodzące na świecie sprawiają, że programowanie staje się niezbędną umiejętnością poszukiwaną na rynku pracy. Równocześnie coraz silniejsze są przesłanki wskazujące na nieocenioną rolę programowania w rozwijaniu takich kompetencji miękkich dzieci jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność czy współpraca, czyli tego co w obecnych realiach najcenniejsze. Powyższe umiejętności uczniowie z klasy III b mogą realizować podczas zajęć z robotyki z klockami LEGO, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Uczniowie podczas nauki kodowania.Uczniowie kodują roboty wykonane z klocków.Uczniowie kodują roboty wykonane z klocków.

mgr Aneta Doros

Stypendyści Gminy Trzebinia

30 VIII 2022 r. odbyło się wręczenie Stypendium naukowego w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia” za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022.

Uczennica odbiera nagrodę od Burmistrza.

Zuzanna ZwolińskaUczennica odbiera nagrodę od Burmistrza.Maria Chomik

Uczennica odbiera nagrodę od Burmistrza.

Julia Kamieniarz

Uczennica odbiera nagrodę od Burmistrza.

Kinga Krawczyk

Serdecznie gratulujemy…

S. Słomska dyrektor szkoły

Świetlica szkolna 2022/2023

W dniach od 22 VIII – 26 VIII 2022 r.  można złożyć  do skrzynki korespondencja ( wejście główne) wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Wzór wniosku zamieszczony jest w zakładce: Dokumenty i druki do pobrania.

Godziny otwarcia budynku głównego szkoły: 7.00-22.00.

Przypominam:

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej prowadzi świetlicę szkolną. Świetlica organizowana jest dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole z uwagi na:

  • czas pracy rodziców/opiekunów prawnych;

  • organizację dojazdu do szkoły;

  • inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z planowanych zajęć edukacyjnych oraz czekających na zajęcia pozalekcyjne na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora.

Zapraszam,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny. W sali gimnastycznej odbyła się akademia, na której zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz odznaczenia. Gminie Trzebinia na ręce burmistrza pana Jarosława Okoczuka został wręczony tytuł „Przyjaciela szkoły”. Order Jadwigi otrzymała Anna Jaremko. Wybranym uczniom przyznane zostały stypendia Rady Rodziców. Wyjątkowe wyróżnienie „Mam Talent” oraz pióro poselskie otrzymała uczennica klasy VIIIb Maria Chomik. Odznaczenie to wręczyła pani Izabela Miłkowska – dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Krzysztofa Kozika. Po rozdaniu świadectw uczniowie udali się na zasłużony odpoczynek.

mgr Przemysław Zając (więcej…)

Komers klas ósmych

Komers klas ósmych

Dnia 15 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbył się komers, który zorganizowali rodzice uczniów klas ósmych. W godzinach popołudniowych w murach szkoły stawili się uczniowie, rodzice i nauczyciele – wszyscy pragnęli obejrzeć wyjątkowy pokaz umiejętności artystycznych uczniów. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor, życząc wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy. Następnie młodzież klas ósmych zatańczyła „Belgijkę”. Kolejnym punktem uroczystego rozpoczęcia komersu były podziękowania uczniów skierowane do Dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli. Jak zwykle nie obyło się bez ogromnych emocji i łez wzruszenia. Po zakończeniu części oficjalnej ósmoklasiści rozpoczęli zabawę w sali gimnastycznej, która w tym dniu zmieniła się nie do poznania. (więcej…)

Słoneczną środę spędzaliśmy tak…

Słoneczną środę spędzaliśmy tak…

Słoneczną środę w ostatnim tygodniu szkoły wszystkie klasy spędziły z wychowawcami na świeżym powietrzu. Były gry, zabawy, rozgrywki sportowe, pikniki, dłuższe spacery, pizza, ognisko i lody. Klasy V i VII wybrały się na Błonia Karniowickie na wspólne ognisko i tradycyjne pieczenie kiełbasek. Pogoda przypomina nam, że już za chwilę rozpoczynają się wakacje, a my już nie możemy się ich doczekać. Jeszcze tylko odbiór świadectw i długo wyczekiwany odpoczynek.

mgr Iwona Kasprzyk (więcej…)

Skip to content