A- A A+

Historia szkoły

Najważniejsze daty i wydarzenia.

14.03.1905 r. – Rozporządzeniem cesarsko – królewskiej Rady Szkolnej Krajowej utworzono w Karniowicach jednoklasową szkołę ludową. Placówka ta rozpoczęła działalność

01.09.1905 r., a więc w roku szkolnym 1905/1906. Dzieci uczyły się w wynajętej izbie w domu Wojciecha Gąsiora nr 45 – obecnie ul. Łokietka 4a. Zostało do niej zapisanych 124 dzieci, ale na zajęcia uczęszczało tylko 111. Szkoła liczyła dwa oddziały, nauczycielką i równocześnie kierującą szkołą była p. Wilhelmina Kruklówna.

01.09.1906 r. – Od roku 1906 dzieci z Dulowej chodziły do szkoły w Filipowicach lub w Woli Filipowskiej, natomiast od stycznia głównie do szkoły w Karniowicach, ale również do Młoszowej i do Woli Filipowskiej.

Rok szkolny 1909/1910 zostaje utworzona dodatkowa klasa w domu p. Antoniego Trębacza. Do szkoły zostaje zapisanych 162 uczniów.

Od roku szkolnego 1911/1912 utworzono w Dulowej klasę eksponowaną ze szkoły w Karniowicach. Z protokołów Rady Gminy Karniowice można się dowiedzieć, że 17.10.1912 r. w Radzie Szkolnej Okręgowej w Chrzanowie odbyła się rozprawa w sprawie utworzenia samoistnej jednoklasowej szkoły w Dulowej. Tak też od roku szkolnego 1914/1015 funkcjonuje w Dulowej jednoklasowa szkoła z jednym nauczycielem – p. Franciszka Nowakówna.

Rok szkolny 1914/1915 – Utworzenie w miejscu klasy eksponowanej jednoklasowej szkoły w Dulowej.
1914 – 1918 Jest to okres I wojny światowej. Dzieci ze względu na działania wojenne uczą się z przerwami, brakuje też opału do ogrzewania izb. Od kwietnia 1918 roku dzieci chodzą do szkoły codziennie.

Rok szkolny 1917/1918 – od tego roku Szkoła w Karniowicach realizuje program szkoły dwuklasowej w 4-ech oddziałach.

Rok 1921/1922 – od marca 1921 roku do końca roku szkolnego w Karniowicach nauki nie było.
Nowy rok szkolny 1921/1923 rozpoczął się z półtoramiesięcznym opóźnieniem, bo władze oświatowe miały poważne problemy ze znalezieniem nauczyciela.

Rok szkolny 1924/1925 – Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego zmienia typ Szkoły w Karniowicach z dwuklasowej na trzyklasową szkołę powszechną. Podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły nie poprawiło trudnej sytuacji kadrowej. W szkole uczy się 98 uczniów. W tych latach w Dulowej funkcjonuje Szkoła Powszechna 1 – klasowa.

Rok 1928 – Od października 1928 roku nastąpiły zmiany w organizacji szkolnictwa w Polsce, w wyniku których zniesione zostały szkoły jednoklasowe – taka funkcjonowała dotychczas w Dulowej. Połączono trzyklasową szkołę w Karniowicach z jednoklasową szkołą w Dulowej i od tego czasu funkcjonuje czteroklasowa Szkoła Powszechna w Karniowicach – Dulowej. Nauka odbywa się w trzech wynajętych izbach: dwóch w Karniowicach ( u p. Pałki i P. Moczka) oraz jednej w Dulowej ( u p. Gębalskiego ). W szkole uczyło się wtedy 180 dzieci w siedmiu oddziałach.

07.09.1929 r. – Wybrano Komitet Budowy nowej szkoły w składzie : Szymon Paszcza, Franciszek Trębacz i Józef Starzycki z Karniowic oraz Aleksander Kasprzyk, Ferdynand Pierzchała i Szymon Jaskóła z Dulowej. Podjęto starania o kupno parceli pomiędzy drogami Karniowice – Stacja PKP i Karniowice – Dulowa (84 ary). Niestety nie doszło w tej sprawie do porozumienia pomiędzy gminami i projekt upadł.

13.01.1930 r. – W miejsce Rad Szkolnych Karniowic i Dulowej wybrano Radę Szkolną Miejscową z Edmundem Trębaczem jako przewodniczącym i Stanisławem Trębaczem jako zastępcą. Postanowiono wtedy wybudować dla Karniowic i Dulowej wspólną szkołę.

Rok 1932/1933 – Z inicjatywy nowego kierownika szkoły p. Józefa Greli podjęto starania o wybudowanie szkoły. W lipcu 1934 roku na wspólnym posiedzeniu Rad Gminnych Karniowic i Dulowej wybrano Komitet Budowy Szkoły w składzie: Józef Grela – kierownik szkoły, przewodniczący, Stanisław Trębacz – wójt Dulowej, z-ca Józef Starzycki – wójt Karniowic, Wojciech Papiernik – przewodniczący Szkolnej Rady Miejscowej, Edmund Bębenek – radny z Dulowej oraz Wojciech Paluch. Wybrano plac pod budowę (70 arów), inżynier z Chrzanowa wydzielił plac i zrobił plany. Wydział powiatowy zobowiązał się dostarczyć materiały, a Komitet Budowy zapewnić robociznę.

Kwiecień 1935 rok – Zarząd Gminy Zbiorowej Trzebinia podjął uchwałę o budowie szkoły pod nazwą: Czteroklasowa Szkoła Podwszechna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. (Interesującym jest, że te uchwałę podjęto jeszcze za życia Marszałka)

Rok 1937/1938 – Zakupiono grunt pod budowę szkoły (84 ary) od właścicieli: Józefa Stawarza, Emilii Stawarzowej oraz Marii Stawarzowej. W czasie wakacji 1938 roku rozpoczęto zwózkę materiałów budowlanych na szkołę, a jesienią wszczęto jej budowę – zaczęto wykopy i budowę mostów.

Rok 1939 – Na wiosnę ze względu na brak funduszy przerwano prace budowlane. 09 czerwca tegoż roku powiatowy komitet rozbudowy szkół popiera wniosek dalszej budowy szkoły w Karniowicach – Dulowej i prace zostają wznowione.

Lata 1939 – 1945 – Okres II wojny światowej. Szkoła funkcjonuje w bardzo ograniczonej formie pod nazwą „Volksschule mit polnischer Sprache”. Nauczano tylko czytania, pisania, rachunków i higieny. Na rozkaz okupanta mieszkańcy musieli oddać wszystkie podręczniki. W latach 1940 -1943 doktor filozofii Zdzisław Krawczyński prowadzi tajne nauczanie.

Rok 1945/1946 – Sale lekcyjne nadal mieszczą się w domu prywatnym pana Franciszka Trębacza i u pana Moczka. Mieszkańcy Karniowic i Dulowej w dalszym ciągu na kilku kolejnych zebraniach spierają się, w którym miejscu ma powstać barak. Wreszcie decydują że powstanie on w środku Karniowic. W tym czasie uczniowie klasy VII uczęszczają do szkoły zbiorczej w Młoszowej

01.09.1946 rok – Barak stoi. Wreszcie po raz pierwszy w historii Karniowic i Dulowej jest szkoła ( 4 małe sale sekcyjne ) w budynku lichym, drewnianym, ale wyłącznie do tego celu przeznaczonym. Poświęcenia dokonał ks. Szyndler. Ta prowizorka trwała 10 lat.

Rok 1949/1950 – Szkoła po raz pierwszy realizuje program szkoły siedmioklasowej.
03. 1050 rok – Powołanie Komitetu Budowy Szkoły: Wiktor Stawarz – przew., Władysław Frużyński, Michał Pilarczyk, Rozalia Trębacz, Stanisław Jarosz, Władysław Trębacz, Emilia Malczyk, Czesław Starzykiewicz, Piotr Trębacz, Adam Urbańczyk, Jan Kalemba, Antoni Górny.

18.03.1954 rok – Rusza budowa szkoły.

03.09.1956 rok – Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego. Niestety użytkownicy wskazują wiele wad: sale zadymione, ubikacje nieczynne, w mieszkaniach nauczycielskich nie ma przewodów kominowych. Usuwaniem usterek zajął się Komitet Rodzicielski.

Rok szkolny 1960/1961 – Wycofanie nauki religii ze szkoły, realizowano ją w tzw. „punktach katechetycznych”.

Rok szkolny 1964/1965 – Po raz pierwszy zaczęto myśleć o rozbudowie szkoły i powołano społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Dokumentację opracowali inżynierowie z Krakowa, Kopalnia „Siersza” przydzieliła 20 000 cegieł, a od mieszkańców Komitet zebrał po 100 zł od rodziny na zapłacenie kosztów wykonania dokumentacji, która została oddana do oceny w Chrzanowie i tam sprawa utknęła.

Rok 1972 – Od września tego roku szkołą kieruje p. Władysław Jochymek, który zastąpił odchodzącego na emeryturę dotychczasowego dyrektora p. Mariana Jaskólskiego.

01.09.1974 rok – Utworzenie oddziału przedszkolnego.

23.05.1985 rok – Rozpoczęcie pracy przy montażu centralnego ogrzewania pod kierunkiem Edwarda Kłeczka. W pracach pomagają w czynie społecznym rodzice. Kapitalny remont szkoły kończy się w roku 1986: wymiana stolarki okiennej, osobne wejście do oddziału przedszkolnego oraz malowanie wszystkich pomieszczeń. W tym też czasie zostają ściągnięte ze ścian krzyże.

Rok 1986 – Od 15.02.1986 roku szkołą kieruje p. Halina Niżnik, która funkcję dyrektora pełni do końca 1992 roku.

Rok 1989 – Wywłaszczenie gruntów pod nowe zabudowania szkoły.

Rok szkolny 1990/1991 – Przywrócenie nauki religii w szkole ( 17 godz. ).

Rok 1991 – Realizacja I etapu rozbudowy szkoły – wykonanie klatki schodowej i oddanie dla szkoły jednej sali. Szkoła przechodzi na 5 – dniowy tydzień pracy.

15.05.1992 rok – Rozpoczyna się II etap rozbudowy szkoły. Wykwaterowano nauczycieli ze wszystkich mieszkań i wyniku przebudowy poddasza na piętro uzyskano 5 sal lekcyjnych, kancelarię, pokój nauczycielski, sekretariat i inne drobne pomieszczenia. Dach pokryto blachą, plac przed budynkiem wyłożono kostką, urządzono klomby, wykonano nowe ogrodzenie.

Styczeń 1993 rok – obowiązki dyrektora szkoły przejmuje p. Teresa Mikrut.

08.02.1993 rok – Poświęcenie i oddanie do użytku sal lekcyjnych. Oszacowano koszt rozbudowy szkoły, który wyniósł 3 139 mln zł, w tym 1 789 mln zł to pieniądze Urząd Miasta i Gminy w Trzebini, resztę czyli 1 350 mln zł przekazał Urząd Wojewódzki w Katowicach. Szacuje się również, że 74 mln zł wynosiła wartość czynów społecznych.

27.10.1993 rok – Odbywa się w budynku szkoły sesja Rady Gminy, na której zapada decyzja o budowie przy szkole sali gimnastycznej.

1995 rok – W celu uregulowania stanu prawnego przynależności gruntu wraz ze szkolnym budynkiem Rada Miasta i Gminy Trzebinia w dniu 26.05.1995 roku podjęła uchwałę o zmianie adresu szkoły: Szkoła Podstawowa w Dulowej, ul. I. Paderewskiego 65.

Maj 1997 rok – Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.

15.06.1998 rok – Wybór imienia nowej patronki szkoły. Wśród wielu propozycji w miejsce dotychczasowego imienia Hanki Sawickiej patronem szkoły zostaje Święta Jadwiga – Królowa. Uchwała Rady Miasta weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.1999 r.

Rok szkolny 1998/1999 – Klasy ósme odchodzą do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych, klasy siódme pozostają w szkole jako klasy ósme. Klasy szóste przechodzą do klasy pierwszej gimnazjum. Koniec szkoły 8 – klasowej.

Rok 1999 – Najważniejszym wydarzeniem tego roku jest oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej. W lipcu miał miejsce jej techniczny odbiór, a uroczystość poświęcenia sztandaru i nowej sali gimnastycznej odbyła się 23 września 1999 roku. Sztandar ufundował proboszcz ks. Stanisław Fijałek, drzewce i pamiątkową granitową tablicę z wizerunkiem Św. Jadwigi – Królowej darowała Rada Sołecka wsi Dulowa wraz z sołtysem Waldemarem Wszołkiem.

Rok 2002/2003 – Otrzymanie GRANTU (dwa razy) z Ministerstwa Edukacji Narodowej za program „Janko Muzykant: Zdrowy styl życia drogą do sukcesu”, oraz uzyskanie certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie”. Rok 2004/2005 – Na parterze szkoły wymieniono okna i wyremontowano podłogi. Urząd Miasta wyremontował rynny na budynku szkoły. Od września 2004 roku szkoła otrzymuje od MENiS pracownię komputerową, laptop, skaner i drukarkę. Instalację do pracowni wykonał p. M. Kawala. Urząd Miasta sfinansował drzwi antywłamaniowe do pracowni natomiast Rada Rodziców system alarmowy.

Rok szkolny 2005/2006 – ROK JUBILEUSZOWY. To setny rok funkcjonowania Szkoły w Karniowicach – Dulowej. Uroczystości odbywają się 21 i 22 października 2005 roku.

Rok szkolny 2008/2009 – Funkcję dyrektora szkoły przejmuje p. mgr Sylwia Słomska – Garlińska. Zostaje oddany do użytku kompleks boisk sportowych, wykonany parking i oświetlenie przed szkołą.

Rok szkolny 2009/2010 – Rok obfitujący w szereg akcji, projektów i programów edukacyjnych, które mają ogromny wpływ na rozwój naszych dzieci.

21.12.2009r. uczniowie naszej szkoły wystąpili w Dworze Zieleniewskich w Trzebini przed pracownikami Urzędu Miasta Trzebini i dyrektorami szkół z przedstawieniem Jasełkowym.

05.03.2010r. zmarł ks. Proboszcz Stanisław Fijałek – osoba mająca duży wpływ na życie szkoły oraz na wybór jej imienia.

Rok szkolny 2010/2011 – 19. 11.2010r. nastąpiło otwarcie nowego placu zabaw, który powstał dzięki staraniom Dyrektora Szkoły oraz nakładom finansowym uzyskanym z funduszów europejskich i Urzędu Miasta.

W okresie ferii zimowych w dniach 29.01- 04.02.2011 43-osobowa grupa uczniów przebywała na zorganizowanym przez Szkołę wypoczynku w Ośrodku Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Nadal prowadzonych jest wiele programów i projektów edukacyjnych, które na stałe wpisują się w zasady funkcjonowania szkoły.

Rok szkolny 2011/2012 – W szkole realizowane są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 1″, „Umiejętność Uczenia się, czyli Mądra Główka 2″, „Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 3″ oraz ” Angielski na start”.

W grudniu 2011 roku szkoła otrzymała CERTYFIKAT „ODBLASKOWA SZKOŁA”.

14.05.2012r. szkoła została wylosowana do Projektu Cyfrowa Szkoła.

Rok szkolny 2012/2013 to kolejny ogromny krok w kierunku nowoczesnej edukacji.

W związku z przystąpieniem do projektu „Cyfrowa Szkoła” nasza placówka została wyposażona w: 3 tablice interaktywne, 3 projektory, 2 wizualizjery, w 30 uczniowskich i 4 nauczycielskich laptopy.

Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z TIK i prowadzili swoje zajęcia w sposób skuteczny, angażując do pracy uczniów ze wszystkich klas.

Równolegle prowadzony był program „Szkoła z Klasą 2.0”, który również skupiony był na wprowadzaniu i wykorzystywaniu TIK w codziennej pracy szkolnej.

Nadal uczestniczyliśmy w realizacji projektów i prowadziliśmy działania „Odblaskowej Szkoły”, „Szkoły Promującej Zdrowie”, „ Bezpiecznej Szkoły”.

Wszelkie wysiłki społeczności szkolnej doskonale kierowanej przez koordynatorów poszczególnych programów zostały nagrodzone otrzymaniem certyfikatów „Szkoła z Klasą 2.0” oraz „Bezpieczna Szkoła”.

Rok szkolny 2013/ 2014 to czas ważnych realizacji:

I. Udział w programach:
1. „ Owoce w szkole”
2. „ Szklanka mleka”
3. „ Trzymaj formę”
4. „ Nie pal przy mnie proszę”
5. „ Aktywna edukacja”
6. „ Odblaskowa szkoła”
7. „ Szkoła współpracy”
8. „ W-f z klasą”
9. „ Ćwiczyć każdy może”
10. „ Szkoła w ruchu”
11. „ Czyste powietrze wokół nas”
12. „ Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”
13. „ Klub bezpiecznego Puchatka”
II. Realizowane projekty:
„ Kluczowe kompetencje to podstawa” projekt współfinansowany przez UE ze środków Europeskiego Funduszu Społecznego.

III. Otrzymane certyfikaty:
„ W-f z klasą”
„ Prowadzimy w-f z klasą”
„ Szkoła odkrywców talentów”
„ Szkoła w ruchu”
akceptacja kapituły przyznającej krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
III. Wynik na sprawdzianie szóstoklasisty:
Średnia szkoły na sprawdzianie szóstoklasisty: 29, 2 pkt.

W roku szkolnym 2014/2015 możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Wśród nich należy wymienić otrzymane certyfikaty:
Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,
Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna,
Laboratorium Edukacyjne ECDL.

Uczestniczyliśmy w kilku projektach:
Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców,
„Góra grosza”,
„Mamy Niepodległą!”
„Ekoliderzy 2014 województwa małopolskiego”.

Ponadto zrealizowaliśmy wiele programów:
„Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka”,
„Twórczo odkrywam świat” w ramach twórczego myślenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu DIAMENT,
„Czyste powietrze wokół nas”,
„Nie pal przy mnie proszę,”
„Znajdź właściwe rozwiązanie”,
„Zdrowo jem, więcej wiem”,
„Mamo, Tato wolę wodę”,
„Kluczowe kompetencje to podstawa!”
„Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie powiatu chrzanowskiego”
„Skąd się bierze woda?”
„Odblaskowa Szkoła”
„Dzieciństwo bez próchnicy”
„Szkoła w ruchu”
udział w kampanii Fundacji „Dobre Życie” pt. „Tydzień chleba na zakwasie”.
2015 rok to inauguracja programu „Lekkoatletyka dla każdego!”oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej z nauczycielem z Grecji, wspólne przeprowadzenie projektu edukacyjnego w języku angielskim „ Rainbow Village”

Możemy pochwalić się także doskonałym wynikiem naszych uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty: j. polski: 81 % , matematyka: 78 %, j. angielski: 85, 3 %.

Do osiągnięć szkoły zaliczamy również wyniki naszych uczniów:

Laureatka (II miejsce) Małopolskiego Konkursu Humanistycznego- Martyna Paluch
II miejsce w Szkolnych Igrzyskach w Unihokeju Dziewcząt oraz Chłopców,
I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Piłka siatkowa chłopców na szczeblu gminnym,
I miejsce w Gminnym Konkursie Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym,
II miejsce w I Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Języku Angielskim,
I i III miejsce w XII Gminnym Konkursie Kolęd,
I i III miejsce w I Powiatowym Konkursie Informatyczno – Artystycznym „Moje zaprogramowanie na bezpieczne surfowanie”,
I miejsce w gminnym konkursie „Najpiękniejsza palma wielkanocna”,
II miejsce w konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną,
wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie Językowo – Ekologicznym,
III miejsce dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju LA na szczeblu powiatu,
I miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych Dziewcząt,
III miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych Chłopców,
III miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt,
II i III miejsce w konkursie wokalnym „Młoszowskie Nutki”,
I miejsce w konkursie „Festiwal Nauki” w kategorii zajęcia dziennikarskie,
liczne miejsca na podium w różnych stylach pływania w XI Międzyszkolnych Zawodach Pływackich,
wyróżnienie w I Gminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej dla Przedszkolaków „Let’s sing!”,
III miejsce w pierwszej powiatowej „ Olimpiadzie o Bezpieczeństwie” dla przedszkolaków,
III miejsce w międzyszkolnym konkursie „Szkocja – kraj, który warto zwiedzić”,
II miejsce w I Gminnym Konkursie Plastycznym „Marchewkowe pomysły”
udział w zawodach w biegach przełajowych na szczeblu wojewódzkim

Stypendyści Burmistrza Miasta Trzebinia:
– za osiągnięcia w sporcie: Jakub Gąsior, Karolina Kurdziel, Weronika Pabis, Sara Owsianowska,
– za osiągnięcia w nauce: Kamila Majerska, Martyna Paluch, Martyna Paszcza.

Rok szkolny 2015/ 2016:

Sprawdzian szóstoklasisty

Wyniki:

 • Język polski- 75, 4 % tj. 15, 1pkt, dla gminy 73,0 tj.14,6pkt, dla powiatu 72,1% tj.14,4pkt, dla województwa 73,3 tj.14,4 pkt

 • Matematyka- 70% tj.14,0pkt, dla gminy 52, 6% tj.10,5 pkt, dla powiatu54,8% tj. 11pkt, dla województwa 58,2 tj.11, 6 pkt

Razem: 73% tj. 29,1 pkt, dla gminy 63% tj.25,1 pkt , dla powiatu 64% tj.25,4pkt, dla województwa 66% tj.26, 3pkt

 • Język angielski – 80% tj.32 pkt, dla gminy 72, 8% tj.29,1pkt, dla powiatu 73,5% tj.29,4pkt, dla województwa 73,3% tj.29,3pkt

Osiągnięcia sportowe

 • III miejsce szkoły w  XVI edycji Międzyszkolnej Ligi Sportowej SZS Trzebinia
 • reprezentacja chłopców wraz z uczniami innych szkół z Trzebini wywalczyła I miejsce w sztafecie podczas akcji Sport Generacja 2016 w Krakowie,

 • mini piłka siatkowej – szczebel zawodów: 1/2 wojewódzkich w Andrychowie – II miejsce,
 • I miejsce w Powiatowym Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej chłopców,
 • Dulowski Turniej Juniorów Młodszych w Szachach Szybkich – trzy I miejsca,
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej Unihokeja Chłopców – III miejsce,
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej Unihokeja Dziewcząt – II miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini piłce siatkowej „czwórek” – chłopców – I miejsce w gminie Trzebinia,
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini piłce siatkowej „czwórek” – dziewcząt – II miejsce w gminie Trzebinia,
 • w zawodach lekkoatletycznych programu „Lekkoatletyka dla każdego!”: skok wzwyż, skok w dal z miejsca, rzut oszczepem, 60 M (z nawrotem), 60 M bieg przez płotki (z nawrotem)- zdobyliśmy I, II, III miejsca,
 • zawody drużynowe klas III :I miejsce, klas IV- II miejsce, klas V – II miejsce, klas VI – I miejsce,
 • Halowa Piłka Nożna DziewczątIII miejsce,
 • Indywidualne Biegi Przełajowe – udział w etapie wojewódzkim,
 • powiatowe indywidualne biegi przełajowe: II, III miejsce oraz awans do etapu powiatowego, a następnie wojewódzkiego,
 • międzywojewódzkie zawody halowe programu “Lekkoatletyka dla każdego!”: IX miejsce skok w dal, XI miejsce 600 m, XVI miejsce 60 m,
 • drużynowa sztafeta chłopców: I miejsce,
 • indywidualne  zawody pływackie: I miejsce w stylu klasycznym, I miejsce delfinem, II miejsce w stylu grzbietowym,
 • udział w wojewódzkich zawodach pływackich w Limanowej
 • I miejsce LA 4 – bój chłopców i dziewcząt na szczeblu gminy.

Osiągnięcia wiedzowe

 • w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w etapie powiatowym I miejsce i udział w etapie wojewódzkim,

 • tytuł Laureata w Małopolskim Konkursie Humanistycznym,
 • dwa wyróżnienia w VI Powiatowym Konkursie Ortograficznym „O złote pióro Starosty Powiatu Chrzanowskiego,
 • Laureat Ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego ZUCH,
 • II Powiatowy Konkurs informatyczno- artystyczny „Moje zaprogramowanie na bezpieczne surfowanie” I miejsce,
 • drużynowe wyróżnienie w Gminnym Konkursie wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza,
 • Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Duety na start” – I miejsce.

Osiągnięcia artystyczne

 • I miejsce w kategorii 5-latków, II miejsce w kategorii klas I-III w Wiosennym Konkursie Recytatorskim w Płokach,
 • dwa wyróżnienia w Gminnym Konkursie Kolęd pt. „Najpiękniejsza polska kolęda”,
 • II miejsce w kategorii wiekowej 6-7 lat, wyróżnienie w kategorii wiekowej 8-10 lat, II miejsce w kategorii wiekowej 11-12 lat w Konkursie „Młoszowskie Nutki”,
 • wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „ Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”,
 • nominacja do wystawy pokonkursowej w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ Boże Narodzenie – tradycje i współczesność”,
 • III miejsce w gminnym konkursie piosenki anglojęzycznej „Let’s sing”,
 • II miejsce w XXIII Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej w Libiążu.

Inne:

Gminny Konkurs „Zakręcony na pomaganie” – II miejsce.

Projekty i programy:

Akcja Przedszkole w ruchu

Czyste powietrze wokół nas

Nie pal przy mnie, proszę!

Owoce i warzywa w szkole

Szklanka mleka

Program „Książki naszych marzeń

Projekt Szkoła Współpracy

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Promująca Zdrowie

Trzymaj Formę!

W-f z klasą

Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Odblaskowa szkoła

Program „Lekkoatletyka dla każdego!”

Małopolski Program Edukacji Zdrowotnej

Kampania”Tydzień chleba na zakwasie”

Ogólnopolska kampania edukacyjno- prewencyjna „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

Certyfikaty

Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznawany w związku z rządowym programem „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Współpraca szkoły z innymi instytucjami i środowiskami:

WDK w Karniowicach, WDK w Dulowej, MDK w Trzebini, TCK w Dworze Zieleniewskich, Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Karniowicach, PKO BP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Trzebinia, PKN Orlen, Biblioteka Publiczna w Trzebini, Parafia pw. Matki Boskiej Szkaplerznej Karniowice-Dulowa, Nadleśnictwo Chrzanów, OSP w Dulowej,Wiejski Ośrodek Zdrowia w Psarach,Towarzystwo Ochrony Przyrody INNI z Chrzanowa, Rodzina Szkół im.Św. Jadwigi Królowej, Dom Opieki „Eden” w Dulowej, Piekarnie z Karniowic: „Kłos” i pani Celiny Dębskiej, Zespół Regionalny „Dulowiacy”,Animatorzy Miejscowości Tematycznej Dulowa, Komenda Powiatowej Policji w Chrzanowie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 • spotkania szkoleniowe Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat procedur przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty,

 • warsztaty organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie „Praca wychowawcza nauczyciela – sposoby na jej skuteczność”,

 • konferencja metodyczna „Supportive assessment in the lower-primary classroom!” oraz „Making it stick – on how to make learners remember more”,

 • szkolenie Eksperci na rzecz edukacji – sesja „Nauczyciel w opałach, czyli zarządzanie sytuacjami trudnymi i konfliktowymi”

 • szkolenie metodyczne online „Successful whole – class teaching: managing the unmanageable”,

 • kurs internetowy w wymiarze 30 godzin dydaktycznych „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami.”,

 • szkolenie metodyczne online „Ideas for practising grammar”,

 • szkolenie metodyczne online „Jak uczy się mózg i co z tego wynika?”,

 • szkolenie metodyczne online „Using videos in and outside the classroom”

 • szkolenie metodyczne online „The games children (should) play”,

 • szkolenie dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w ramach projektu „Przedszkole i szkoła przyjazne diabetykom!”,

 • szkolenie wspólne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych dotyczące instrukcji bezpieczeństwa i przeciwpożarowej,

 • warsztaty „Współpraca w zespole”,

 • wideo szkolenie :Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych:

1: Wstęp do efektywnego zapamiętywania i mnemotechnik.

2: Fiszki i flash cards jako dźwignia pamięci.

3: Technika Słów Zastępczych (TSZ), czyli jak wspomóc naukę słówek.

4: MAPY MYŚLI – metoda inteligentnego notowania, uczenia i zarządzania informacją.

 • wideo szkolenie: Jak oceniać wiedzę, umiejętności i postępy uczniów?

1. Akty prawne regulujące ocenianie uczniów.

2. Ocenianie sumujące, opisowe i kształtujące.

3. Ocenianie kształtujące – techniki i strategie.

4. Ocenianie kształtujące – więcej strategii.

 • wideo szkolenia:

-Teaching the whole child

-Boosting primary students’ receptive skills with stories

 • wideokonferencje:

-Przepisać czy nie przepisać – oto jest pytanie. – Jak pracować z podręcznikiem wieloletnim w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

-Nothing Stands Still for Long – Dealing with Changing English (zmiany i nowoczesne trendy w języku)

-CLIL: a challenge or an opportunity? (nauczanie zintegrowane)

 • szkolenie egzaminatorów sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego,

 • Uczę się mimochodem. Poznaję świat, bo mam 6 lat” – szkolenie NCDN w Krakowie,

 • konferencja naukowo- metodyczna: Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy,
 • Cyberbezpieczna szkoła –konferencja,
 • pilotaż programu wdrożenia nauki programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne – konferencja,
 • Zabezpiecz tanio i skutecznie komputer i pracownie – warsztaty,
 • Infografiki i memy edukacyjne,
 • Druk 3D w szkole,
 • Coaching w edukacji- kurs internetowy Operonu,

 • Nie muszę, ale chcę!-techniki motywowania uczniów do nauki- kurs internetowy Operonu,

 • Czytanie i pisanie w przedszkolu. E-warsztaty metodyczne WSiP,

 • Tworzenie lokalnych strategii służących zwiększaniu zasobu szkół promujących zdrowie-szkolenie ORE,

 • artykuł w czasopiśmie Hejnał Oświatowy nr 6-7/ 144 2015, artykuł pt. „Dla nas ważna jest codzienna promocja zdrowia” w książce z cyklu „Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem w polityce państwa” Praca zbiorowa, pod redakcją mgr Walentyny Rakiel-Czarneckiej, Warszawa 2015,

 • artykuł „Bezpieczni na drodze” w czasopiśmie Hejnał Oświatowy nr1/149 2016,

Zorganizowane imprezy o szerszym zasięgu:

Gminny Dzień Sportu Szkolnego, Piknik Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Powiatowy Konkurs informatyczno- artystyczny „Moje zaprogramowanie na bezpieczne surfowanie”, Drużynowe i Indywidualne Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne dla Dzieci w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, XIX edycja konkursu „Mam talent!”, Festiwal Talentów 2016.

Rok 2016/ 2017 to realizacja wytycznych programu Bezpieczna + „ Córko, synu jesteś dla mnie najważniejszy” współfinansowanych ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Dlatego zainwestowano w dialog pomiędzy uczniami – rodzicami – dziadkami – społeczeństwem.

W okresie ferii zimowych w dniach 06.02- 11.02.2017 grupa uczniów przebywała na zorganizowanym przez Szkołę wypoczynku w Ośrodku Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

Uczestniczymy w wielu programów edukacyjnych, które na stałe wpisują się w zasady funkcjonowania szkoły:

Nie pal przy mnie, proszę”, „Odblaskowa szkoła”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „ Trzymaj formę”, „ Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, „ Dzieciństwo bez próchnicy”.

Realizowane są innowacje pedagogiczne, w których aktywnie uczestniczą uczniowie: „ Jestem mistrzem pióra”.,„ Spotkania z Kangurkiem”, „ Aktywność ruchowa z profilaktyką wad postawy z zastosowaniem ćwiczeń osiowo – symetrycznych według Urszuli Hoppe”, „ Niesamowite przygody z kodowaniem”, „ Mały ratownik –pierwsza pomoc dla najmłodszych”, „ Bajka w nauczaniu języka angielskiego”, „ Angielski w krzyżówkach”, „ Uczę się przyrody Łatwo i przyjemnie”, „ Szachy w szkole”, „ Plastyka i ja”, „Jesteśmy razem”.

Możemy pochwalić się osiągnięciami uczniów w konkursach i zawodach:

Osiągnięcia sportowe:

W XIII zawody pływackie:

 • II miejsce stylem kraul,
 • III miejsce styl grzbietowy,
 • II miejsce w stylu klasycznym, 
 • I miejsce styl klasyczny,
 • III miejsce w kategorii OPEN,
 • II miejsce styl klasyczny,
 • III miejsce srebrny styl dowolny.

W gminnych zmaganiach w Drużynowych Biegach Przełajowych reprezentanci naszej szkoły zdobyli I i II drugie miejsca.

 • I miejsce drużyna chłopców kl. V-VI zdobyła I miejsce.
 • II miejsce drużyna chłopców kl. III – IV.
 • na I miejsce triumfowała drużyna dziewcząt kl. V- VI.
 • drużyna dziewcząt kl. III – IV awansowała z drugiego miejsca.

Dodatkowo na słowa uznania zasługują nasi reprezentanci, którzy indywidualnie przybiegli w czołówce wszystkich startujących:

 • I miejsce kl. III – IV dziewczęta
 • III miejsce kl. III – IV dziewczęta
 • III miejsce kl. V-VI dziewczęta
 • I miejsce kl. III – IV chłopcy
 • I miejsce kl. V-VI chłopcy
 • II miejsce kl. V-VI chłopcy
 • III miejsce kl. V-VI chłopcy
 • II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu na szczeblu powiatowym oraz zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu i kwalifikacja do etapu powiatowego:

 • I miejsce, styl klasyczny, 50 m chłopców,
 • III miejsce, styl klasyczny, 50 m dziewcząt,
 • I miejsce, styl motylkowy, 50 m chłopców,
 • II miejsce, styl dowolny, 50 m chłopców,
 • I miejsce, styl grzbietowy, 50 m chłopców.
 • III miejsce w międzyszkolnym unihokeju chłopców
 • III miejsce w gminnych rozgrywkach szkolnych w unihokeju chłopców
 • II miejsce w międzyszkolnym unihokeju dziewcząt
 • III miejsce w Przełajowych Biegach Sztafetowych na szczeblu powiatu
 • I miejsce w zawodach o Puchar Burmistrza Alwerni w Turnieju Najmłodszych w Kwaczale.

 

 • III miejsce w międzyszkolnym unihokeju chłopców
 • II miejsce w międzyszkolnym unihokeju dziewcząt

Osiągnięcia artystyczne, wiedzowe i inne

 • I miejsce w XIV Gminnym Konkursie Kolęd w Młoszowej oraz w drugim świątecznym konkursie kolęd i pastorałek w ,,Przedszkolnym śpiewaniu i kolędowaniu rodzinnym”.
 • II miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki „Młoszowskie Nutki” (kategoria 11-12 lat).
 • finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego,
 • III miejsce w III Powiatowy Konkurs Informatyczno – Artystycznym.
 • finalistka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pn. „ Piękno polskich gór na podstawie utworów Adama Asnyka”, organizowanym przez SP w Lgocie oraz WDK w Lgocie ,
 • I miejsce w III Powiatowy Konkurs Informatyczno – Artystycznym
 • II miejsce w Gminnym  Konkursie ZAKRĘCONY NA POMAGANIE  organizowanym przez Urząd Miasta w Trzebini.
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pt. „Tradycje Wielkanocne” zorganizowanym przez Zespół Szkół Gimnazjalnych – Gimnazjum nr 2,
 • I miejsce w Powiatowym Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów – etap gminny.
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pt. „Tradycje Wielkanocne” zorganizowanym przez Zespół Szkół Gimnazjalnych – Gimnazjum nr 2
 • II miejsce drużyny w gminnym etapie Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.
 • II miejsce w powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • zakwalifikowanie się dwóch uczniów do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/ 2017.

Miło nam, że uczniowie naszej szkoły, otrzymali stypendia Gminy Trzebinia  za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej.

 • 2 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce

 • 1 uczennica za szczególne osiągnięcia artystyczne

 • 6 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe

Ach, co to był za rok… 2017/2018

W  tym roku szkolnym możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Wśród nich należy wymienić projekty, osiągnięcia uczniów.

Uczestniczyliśmy w kilku projektach:

Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców: Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanego przez Instytut Blend-a-med Oral-B oraz Disney Polska

Projekt edukacyjny Małopolska Szkoła Tradycji

Projekt pilotażowy Cyfrowa Szkoła

Projekt Szkoła Bez Przemocy

Twoje Dane Twoja Sprawa

Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Ponadto zrealizowaliśmy wiele programów:

„Czyste powietrze wokół nas”
„Nie pal przy mnie proszę”

„Odblaskowa Szkoła”

„Owoce i warzywa w szkole”

„Szklanka mleka”

Projekt: Szkoła Współpracy

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Promująca Zdrowie

Innowacja ” Szachy w szkole”

„Niesamowite przygody z kodowaniem”

„Książki naszych marzeń”

Przygoda z SKS

Współpraca szkoły z innymi instytucjami i środowiskami:

WDK w Karniowicach, WDK w Dulowej, MDK w Trzebini, TCK w Dwór Zieleniewskich, Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Karniowicach, PKO BP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Trzebinia, Biblioteka Publiczna w Trzebini, Parafia pw. Matki Boskiej Szkaplerznej Karniowice-Dulowa, Nadleśnictwo Chrzanów, OSP w Dulowej,Wiejski Ośrodek Zdrowia w Psarach,Towarzystwo Ochrony Przyrody INNI z Chrzanowa, Rodzina Szkół im.Św. Jadwigi Królowej, Dom Opieki „Eden” w Dulowej, Piekarnie z Karniowic: „Kłos” i pani Celiny Dębskiej, Zespół Regionalny „Dulowiacy”, Animatorzy Miejscowości Tematycznej Dulowa, Komenda Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz Górka Cement w Trzebini.

Do osiągnięć szkoły zaliczamy również wyniki naszych uczniów:

Osiągnięcia wiedzowe

II miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap powiatowy)

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Finalista Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.

Udział w rejonowym etapie Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz w rejonowym etapie Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

Udział w rejonowym etapie Konkursu Religijnego „Z Ewangelią przez życie”

I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Janusza Szczęśniaka – Starosty Powiatu Chrzanowskiego”.

III miejsce w VI edycji powiatowego konkursu „Earth Day Every Day”.

II miejsce w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Nauce Języka Polskiego oraz wyróżnienie.

Osiągnięcia artystyczne:

III miejsce w XXV Konkursie piosenki „Młoszowskie Nutki”

wyróżnienia w XXV Konkursie piosenki „Młoszowskie Nutki”

II i III miejsce w XV Jubileuszowym Konkursie „Najpiękniejsza Polska Kolęda”

oraz specjalna nagroda organizatora

III miejsce w Powiatowym konkursie plastycznym „Spotkanie z Anią”

wyróżnienie w Powiatowym konkursie plastycznym „Spotkanie z Anią”

wyróżnienia w Powiatowym konkursie recytatorskim „Spotkanie z Anią”

II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Informatyczno – Artystycznym „Internet – moje zaprogramowanie na bezpieczne surfowanie”

III miejsce w III Gminnym konkursie recytatorskim pt.,,ZWIERZĘTA W WIERSZACH POETÓW POLSKICH”.

II miejsce w konkursie piosenki w języku angielskim „Let’s sing!” w kategorii sześciolatków

wyróżnienie w konkursie recytatorskim pt. „Pierścień Św. Kingi”.

Uczennica klasy piątej zdobyła wyróżnienie w kolejnym etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. „Kiedy myślę ojczyzna” 1918 – 2018 w Trzebini. Zaprezentowała fragment „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima oraz fragment powieści Kornela Makuszyńskiego pt. „Szaleństwa panny Ewy”.

Osiągnięcia sportowe :

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej: III miejsce

Powiatowe zawody w pływaniu indywidualnym- II miejsce

Zawody Wojewódzkie w Tarnowie- pływanie indywidualne

Drużynowe Biegi przełajowe-grupa starsza dziewcząt- I miejsce (awans do powiatu)

Małopolskie Igrzyska Dzieci w wojewódzkich drużynowych biegach przełajowych

kat. chłopców ur. 2005/2006 dystans 1000 m w Nowym Targu

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ 15 miejsce SP DULOWA – powiat chrzanowski 85 pkt.

Igrzyska Dzieci Drużynowe biegi przełajowe chłopcy (Powiatowe)  I miejsce na szczeblu zawodów powiatowych

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE Trzebinia

Biegi na dystansach:
A. Dziewczęta grupa młodsza – 800 m.
B. Chłopcy grupa młodsza – 1000 m.II miejsce  na szczeblu gminnym.

Biegi przełajowe indywidualne- II miejsce

Biegi przełajowe indywidualne- II miejsce

Biegi przełajowe indywidualne- II miejsce

Powiatowe Drużynowe biegi przełajowe chłopców: I miejsce, awans do zawodów wojewódzkich

Igrzyska Dzieci Minipiłka nożna chłopcy – IV miejsce na szczeblu zawodów gminnych

Igrzyska Ðzieci Czwórbój Lekkoatletyczny – Chłopcy
Zawody drużynowe – III miejsce na szczeblu zawodów gminnych

Najlepszy zawodnik w czwórboju lekkoatletycznym – uczeń kl.VII

Igrzyska Ðzieci Czwórbój Lekkoatletyczny – Dziewczęta
Zawody drużynowe – V miejsce na szczeblu zawodów gminnych Trzebinia

Dziewczęta grupa starsza – 800 m miejsce I na szczeblu gminnym.

Uczennica kl. II zdobyła 3 miejsce w Małopolskim Turnieju Finałowym Edukacja przez Szachy w Szkole.

Międzyszkolne zawody w unihokeju chłopców
Reprezentanci naszej szkoły zajęła drugie miejsce na podium.

III miejsce dziewcząt w unihokeju

III miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt na szczeblu powiatu

XIV Gminne zawody pływackie.

1 miejsce – styl dowolny

1 miejsce – styl klasyczny

2 miejsce – styl klasyczny

2 miejsce – styl grzbietowy

3 miejsce – styl grzbietowy

Inne:

Stypendyści Burmistrza Miasta Trzebinia:

Informujemy, iż uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia Gminy Trzebinia 2018

za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej.

dwóch uczniów w kategorii nauka

trzech uczniów w kategorii artystycznej

dwóch uczniów w kategorii sportowej

Rok szkolny 2018/ 2019  to kolejny rok realizacji programu Szkoła Odkrywców Talentów. Program ten wzmacnia, motywuje i promuje uczniów zdolnych. Zachęca do ujawniania talentów i wypróbowania swoich sił. W związku z udziałem w programie Małopolska Szkoła Tradycji, w naszej placówce odbywały się zajęcia tańca ludowego oraz lepienia z gliny. Zajęcia te cieszyły się zainteresowaniem uczniów. W ramach realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał dla dzieci z oddział przedszkolnego oczyszczacz powietrza.

Uczestniczymy w wielu programach edukacyjnych, które na stałe wpisują się w zasady funkcjonowania szkoły:

 • „ Aktywna tablica”
 • „Nie pal przy mnie, proszę!”,
 • „ Trzymaj formę” ,
 • „ Czyste powietrze wokół nas”,
 • „ Dobrze cię widzieć”,
 • „ SKS” ,
 • „ Program dla szkół”.

W okresie ferii zimowych w dniach 21 I 2019 do 24 I 2019 grupa uczniów przebywała na zorganizowanym przez Szkołę wypoczynku w Ośrodku Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

Uczniowie klasy III przebywali na Zielonej szkole w Łebie od 02.06.2019 – 11.06.2019 r.

Możemy pochwalić się osiągnięciami uczniów w konkursach i zawodach:

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce w konkursie szachowym w Trzebini
 • I  miejsce w Powiatowych zawodach pływackich –  Igrzyska Młodzieży Szkolnej pływanie indywidualne stylem klasycznym
 • III miejsce w Powiatowych zawodach pływackich –  Igrzyska Młodzieży Szkolnej pływanie indywidualne stylem klasycznym
 •  I miejsce chłopców w Gminnych zawodach pływackich
 • II miejsce chłopców w Gminnych zawodach pływackich
 • I miejsce dziewcząt w Gminnych zawodach pływackich
 •  II miejsce dziewcząt  Unihokej w gminie Trzebinia-Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • II miejsce Unihokej dziewczęta- Igrzyska Dzieci w gminie Trzebinia

Osiągnięcia wiedzowe:

 • II miejsce w V Powiatowym Konkursie Informatyczno – Artystycznym klas IV-VI
 • III miejsce w V Powiatowym Konkursie Informatyczno – Artystycznym klas IV-VI
 • II miejsce w V Powiatowym Konkursie Informatyczno – Artystycznym klas VII- VIII
 •  I miejsce  uczniów z kl. VI i VII w VIII Powiatowym Konkursie Ekologiczno – Językowym „Earth Day Every Day
 • III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • I miejsce w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „ Młodzież zapobiega pożarom”
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Nauce Języka Polskiego w kategorii klas starszych
 • II miejsce w młodszej kategorii wiekowej w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Nauce Języka Polskiego
 • I miejsce w drużynowym I Powiatowym Konkursie Matematyczno- Historycznym.

Osiągnięcia artystyczne:

 • I miejscew kategorii kl. IV-VI w gminnym etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
 • II miejscew kategorii kl. IV-VI w gminnym etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
 • II miejsce w kategorii kl.VIII w gminnym etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
 • II miejsce w w kategorii wiekowej klas IV – VI i klasyfikacja do kolejnego etapu XXVI Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej im. Heleny Kmieć.
 • I miejsce w kategorii  wiekowej kl. I – III  Młoszowskie Nutki
 • III miejscaw kategorii kl. IV-V III  Młoszowskie Nutki
 • III miejsce w gminnym konkursie „Zakręcony na pomaganie”

Miło nam, że uczniowie naszej szkoły otrzymali pióra ufundowane przez senatora RP.

Rok szkolny 2019/2020

Rok  szkolny 2019/2020 to kolejny rok w którym nasi uczniowie rozwijali swoje kompetencje.

Oto efekty tych działań:

Osiągnięcia sportowe:

–  VIII miejsce w II Dziecięcym Świątecznym Turnieju Szachowym P’15 w Trzebini

–  II miejsce w Ogólnopolskich Zawodach o Worek Św. Mikołaja

–  Igrzyska Dzieci – Unihokej dziewczęta – IV  miejsce w gminie Trzebinia

–  Igrzyska Dzieci – Unihokej chłopcy – IV  miejsce w gminie Trzebinia

–  Igrzyska Dzieci – Halowa piłka nożna – dziewczęta – VI  miejsce w gminie Trzebinia

–  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Unihokej – Chłopcy – III miejsce w gminie Trzebinia

–  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Unihokej – Dziewczęta – III miejsce w gminie Trzebinia

–  II miejsce na XIII Mistrzostwach Polski w Pływaniu.

–  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Halowa piłka nożna – Chłopcy: V miejsce w gminie

–  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Halowa piłka nożna – Dziewczęta: III  miejsce w gminie

Osiągnięcia wiedzowe:

Tytuł Laureata Małopolskiego Konkursu z Fizyki oraz Finalisty Małopolskiego Konkursu Matematycznego.

I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Nauce Języka Polskiego. W kategorii klas VI-VIII nasi uczniowie zajęli II oraz III miejsce .

Awans naszych uczniów do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Fizyki, Małopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego, Małopolskiego Konkursu z Matematyki, Małopolskiego Konkursu Geograficznego, Małopolskiego Konkursu Chemicznego, Małopolskiego Konkursu Historycznego

Nasi uczniowie awansowali także do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego oraz Małopolskiego Konkursu Biologicznego.

Osiągnięcia artystyczne:

Pierwsze miejsce w kategorii klasy IV-VI,   III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim – etap gminny w Trzebini.

MŁODE TALENTY 2019/2020

Tytuł „Super Talent” –  uczeń kl. III

Kategoria Śpiew:

I miejsce – uczennica kl. VI b

II miejsce –uczennica  kl. I

III miejsce – uczennica kl. VI b

wyróżnienie – uczennica kl. V

Kategoria Taniec:

I miejsce – uczennica kl. V

II miejsce – uczennica kl. V

Kategoria Recytacja:

I miejsce – uczeń kl. I

II miejsce – uczeń  kl. II

III miejsce –  uczennica kl. VI a

Kategoria Gra na instrumencie:

I miejsce – uczennica kl. VI a

II miejsce – uczeń kl. V

III miejsce – uczeń kl. II

wyróżnienie – uczeń kl. IV

Kategoria Praca plastyczno – techniczna:

I miejsce – uczeń kl. V

II miejsce – uczeń kl. I

III miejsce – uczeń kl. I

– II miejsce w XV Powiatowym Konkursie Piosenki Świątecznej w Języku Obcym o Puchar Rudolfa

– wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” organizowanym przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini.

– wyróżnienie w Mikołajkowym Konkursie Piosenki

– Konkurs plastyczny „Dary jesieni w mandali zamknięte”

– Konkurs Młoszowskie Nutki: uczennica klasy 5 zdobyła 3 miejsce, natomiast uczennice klasy 1 i 6b wyróżnienie.

Rok szkolny 2019/2020 to rok w którym społeczność uczniowska musiała zmierzyć się z faktem zdalnego nauczania.

Życzymy Wam wszystkim aby nowy rok szkolny rozpoczął się w tradycyjnej formie.

 

Rok szkolny 2020/2021

W  tym roku szkolnym mimo kilku miesięcy nauki zdalnej możemy pochwalić się sukcesami.

Do etapu rejonowego  Małopolskich Konkursów Przedmiotowych zakwalifikowali się:

Uczeń klasy 7a – j. angielski,

Uczennica klasy 8 – j. polski,

Uczeń klasy 8 – matematyka, fizyka.

W Krakowie odbył się etap diecezjalny konkursu Wiedzy „Święta Siostra Faustyna Kowalska i Boże Miłosierdzie” uczennica klasy ósmej zajęła 3 miejsce. Sześciu uczniów klasy ósmej awansowało  do etapu diecezjalnego.

Wśród laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego –  Boże Narodzenie znalazło się troje uczniów: uczeń kl. IV, uczennica kl. VII b oraz uczennica z kl. I b.

Uczniowie klasy ósmej wzięli udział w realizacji V edycji projektu edukacyjnego ,,Projekt  z ZUS” Praca czterech uczennic zajęła I miejsce w etapie rejonowym konkursu w kategorii ,,komiks” i przeszła do kolejnego etapu. Ponadto praca dwóch uczennic zajęła II miejsce w etapie regionalnym w kategorii ,,plakat”.

Międzygminny Konkurs Ekologiczno – Językowy EARTH DAY EVERY DAY w kategorii klas III – VI

język polski:

uczennica klasy III – II miejsce

uczeń klasy III – II miejsce

język angielski: uczennica klasy III  – I miejsce

Międzygminny Konkurs Ekologiczno – Językowy EARTH DAY EVERY DAY w kategorii klas VII– VIII

język angielski:

uczennica klasy ósmej – II miejsce

uczennica klasy ósmej – wyróżnienie

XI Powiatowy Konkurs: „Jesień w sztuce”( organizator TCK w Trzebini – WDK Psary ) konkurs plastyczny „Jesienna aura”

( kategoria wiekowa kl. I – III)

I miejsce – uczennica kl. I a,
III miejsce – uczennica kl. I a;

( kategoria wiekowa kl. IV – VIII )

II miejsce – uczennica kl. VII b

Międzygminny konkurs plastyczny: „SegregujeMY” (organizator Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie oraz AVR S.A. )

II miejsce: uczennica – kl.IV
II miejsce: uczennica – kl.III
III miejsce: uczeń – kl.II
wyróżnienie: uczeń – kl.IV
wyróżnienie: uczeń – kl.III

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dla mojej mamy”

II miejsce: uczennica, kl. II
wyróżnienie: uczennica, kl. II

Konkurs Recytatorski Młodzieży Szkół Podstawowych – gmina

II miejsce – uczennica klasy 6 – kat. kl. IV-VI
II miejsce – uczennica klasy 8 – kat. kl. VII – VIII

Konkurs Recytatorski Młodzieży Szkół Podstawowych – powiat

wyróżnienie – uczennica klasy 8 – kat. kl. VII – VIII

Laureaci XIX  Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Boże  Narodzenie – tradycja i współczesność”:

uczennica kl. VII b

uczeń kl. IV

uczennica kl. I b

Uczniowie Naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim  Konkursie z  Geografii „Panda”.

Uczniowie klasy 5 zajęli 9 i 13 miejsce

Uczniowie klasy 7 zajęli 7,13 i 16 miejsce

Uczeń klasy 8 zajął 11 miejsce

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 2021 ogłoszonego Rokiem Baczyńskiego. Jednym z działań był szkolny konkurs czytania poezji pisarza. Spośród nadesłanych nagrań wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. Oto wyniki:

kategoria klas IV-VI

I miejsce uczennica kl. VI

II miejsce uczennica kl. IV

III miejsce uczennica kl. V

kategoria klas VII – VIII

I miejsce uczennica kl. VIII

II miejsce uczennica kl. VII b

III miejsce uczennica kl. VII b

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” Drużyna Naszej szkoły okazała się najlepsza i zdobyła pierwsze miejsca podczas eliminacji w etapie gminnym i parkowym.

Nasza szkoła włączyła się do akcji „Trzebinia po stronie natury”, zrealizowane zostały poniższe działania:

 • kolejna edycja szkolnego konkursu Młode Talenty w tym roku odbyła się pod nazwą „Eko – Młode Talenty”
 • występy dzieci z oddziału przedszkolnego o tematyce ekologicznej,
 • międzyszkolny konkurs „Zwierzęta chronione w Polsce”,
 • prelekcje i prezentacje o pszczołach i roślinach miododajnych przygotowane przez uczniów klas starszych dla uczniów klas młodszych,
 • ekologiczne drugie śniadanie – uczniowie klas młodszych i dzieci z oddziału przedszkolnego
 • akcja SPZ „Tydzień z wodą w ręce” – uczniowie klas I-VIII i oddział przedszkolny,
 • działania w ramach akcji „Czytamy – pszczołom pomagamy” – uczniowie kl. I-VIII
  i oddział przedszkolny.

Konkurs „Eko – Młode Talenty”:

Kategoria TANIEC:

I miejsce:  uczennica kl.VI

II miejsce: uczennica kl.II

Kategoria ŚPIEW:

I miejsce: uczennica kl.II

II miejsce: uczennica kl.II

III miejsce: uczennica kl.II

Kategoria RECYTACJA:

I miejsce: uczeń kl.Ib

II miejsce: uczeń kl.II

III miejsce: uczennica kl.Ib

Kategoria GRA NA INSTRUMENCIE:

I miejsce: uczeń Oddział Przedszkolny

II miejsce: uczeń kl.Ib

III miejsce: uczeń kl.III

Kategoria PRACA PLASTYCZNO – TECHNICZNA:

I miejsce: uczeń kl.Ib

II miejsce: uczennica kl.IV

III miejsce: uczennica kl.Ia

Tegoroczny tytuł Super Talent trafia do uczennicy z klasy Ib.

Klasy 6,7,8 wzięły udział w warsztatach profilaktycznych: Emocje wokół nas, nastoletnia depresja. Tematem było samopoczucia, emocji, posługiwania się językiem uczuć i radzenia sobie ze stresem w czasie nauczania zdalnego.

Szkoła poparła akcję: „Stop wycince drzew w Puszczy Dulowskiej”.

Realizowaliśmy następujące projekty, programy, akcje:

Program dla szkół,

„Szkoła Promująca Zdrowie”

„Trzebinia po stronie natury”

„Bieg po zdrowie”

„Znamię! Znam je!”

projekt eTwinning „The beauty of my country”

2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 bez wątpienia pozwolił nam na dobre wrócić do rzeczywistości szkolnej, ponieważ nauka zdalna trwała bardzo krótko. W minionym roku uczniowie wspólnie z nauczycielami zrealizowali wiele różnorodnych przedsięwzięć.

W szkole zostały zorganizowane m. in.: Międzynarodowy Dzień Kropki, Sprzątanie Świata, Przerwa na czytanie, Szkoła Pamięta, Wielka zbiórka dla schroniska, Młodzież Pamięta, Szkoła do Hymnu, BohaterOn, Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Wody, Dzień Nauki Polskiej, Dzień Kobiet i wiele innych.

Szkoła zadbała również o podtrzymywanie tradycji. Uczniowie odwiedzili pobliski cmentarz, uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych warsztatach,  w obchodach świąt państwowych oraz Dniu Patrona Szkoły.

Dzieci korzystały również z wielu wycieczek. Uczniowie z młodszych klas odwiedzili m.in. Minizoo w Rudnie, Zoo w Krakowie oraz Chorzowie, Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, Ojcowski Park Narodowy. Ósmoklasiści odwiedzili Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie oraz Muzeum Auschwitz- Birkenau. Zorganizowane zostały również wyjazdy do teatrów.

Samorząd Uczniowski również zatroszczył się o atrakcje dla społeczności uczniowskiej. Zorganizował następujące wydarzenia: Dzień Dobrych Uczynków, Dzień bez plecaka, Dzień Wróżby oraz wybory na Super chłopaka  z okazji Dnia Chłopaka oraz Super dziewczynę z okazji Dnia Kobiet.

Zrealizowane zostały  również interesujące  programy m.in.: Laboratorium Przyszłości,  SKS, WF z AWF, Poznaj Polskę, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz Każde dziecko pływa, Program dla szkół, Bieg po zdrowie, Nie pal przy mnie, proszę, Dwujęzyczne dzieci, Szkoła do hymnu, Czyste powietrze.

W bieżącym roku szkolnym odwiedzili nas również przedstawiciele wielu zawodów: pisarz, prawnik, programista, kierowca, policjant i wiele innych.

Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach artystycznych, naukowych oraz sportowych.

Życzymy sobie, aby kolejny rok również był pełen interesujących wydarzeń.

2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 to bez wątpienia wiele działań uczniów wspólnych z nauczycielami, które pozwoliły na realizację różnych przedsięwzięć i wycieczek. Był to rok pełen wrażeń i wielu aktywności społeczności uczniowskiej.

Ale się działo: W szkole zostały zorganizowane m. in.: Dzień Matematyki oraz Dzień Liczby Pi., Sprzątanie Świata, Przerwa na czytanie, Szkoła Pamięta, Wielka zbiórka dla schroniska, Młodzież Pamięta, Szkoła do Hymnu, BohaterOn, Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Nauki Polskiej, Dzień Kobiet, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dni Polski – upamiętniające 1, 2 i 3 maja oraz Patronalia. W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie wykonywali piękne laurki z okazji ,,Dnia Pielęgniarki” oraz plakat na temat Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jak co roku w naszej szkole odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Uczniowie zaprezentowali swoje pasje i talenty przed publicznością. Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną. 

Konkursy i Uroczystości szkolne: Uczniowie naszej szkoły brali wielokrotny udział w licznych uroczystościach i konkursach, np. Gminnym Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną, przedstawieniu artystycznym nawiązującym do Świąt Wielkanocnych i zwyczajów świątecznych, w miejskich uroczystościach z okazji 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Dzień Języka Ojczystego, uczestniczyliśmy w IX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego, Powiatowym Konkursie Wiedzy o Nauce Języka Polskiego.

Podróże kształcą……

Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym bardzo dużo podróżowali, zwiedzając miejsca bliższe i dalsze. Wszystkie klasy chciały nadrobić wcześniejszą izolację spowodowaną Covidem. Gdzie my nie byliśmy:

 • klasa pierwsza wybrała się do fabryki ozdób choinkowych w Wieliczce, była także na wycieczce w chorzowskim zoo;

 • w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie klas drugich odwiedzili piekarnię w Karniowicach, uczestniczyli w wycieczce do Parku Miniatur w Inwałdzie, Kopalni Soli w Bochni i fabryki ozdób świątecznych ,,Bombek” w Wieliczce, byli również w Krakowie na Wawelu;

 • w różnym czasie, większość klas udała się na wycieczkę do Krakowa. W ramach wycieczki z programu Poznaj Polskę zwiedzaliśmy: Muzeum Lotnictwa oraz Ogród Botaniczny;

 • klasy trzecie odwiedziły Kraków- w Teatrze Współczesnym obejrzeli spektakl pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, były również w Katowicach – Bajki Pana Kleksa, odwiedzili przepiękne miejsce – Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej oraz Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie;

 • klasa czwarta uczestniczyła w doskonałej Mikołajkowej wycieczce do Krakowa, gdzie w Fabryce Cukierków CIU CIU CUKIER ARTIST, brała udział w warsztatach;

 • klasa piąta wybrała się do Teatru Groteska. Oglądała sztukę pt. „Dwanaście prac Heraklesa”, była też w „Sztolni Królowej Luizy’  w Zabrzu, innym razem zwiedzała Olkusz;

 • klasa szósta z okazji Mikołajek wybrała się na wycieczkę do kręgielni w Jaworznie, była również w Teatrze Miejskim w Gliwicach na spektaklu „Opowieść wigilijna” oraz Olkuszu, odwiedziła też największe i najstarsze w Polsce Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika w Chorzowie;

 • klasa siódma udała się na wycieczkę do Krakowa oraz Oświęcimia- do miejsca pamięci i muzeum Auschwitz – Birkenau. Uczniowie poznali nazistowski obóz koncentracyjny, zwiedzali także Olkusz, byli również w Teatrze Miejskim w Gliwicach, odwiedzili największe i najstarsze w Polsce Planetarium  i Obserwatorium im. M. Kopernika w Chorzowie;

 • klasa ósma była na strzelnicy w Liceum w Trzebini, Krakowie oraz w Oświęcimiu, gdzie uczciła miejsca pamięci i zwiedzała muzeum Auschwitz – Birkenau, odwiedziła również Olkusz, Zespół Szkół Technicznych -Fablok w Chrzanowie.                                                                                                                    Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski również zatroszczył się o atrakcje dla społeczności uczniowskiej. Zorganizował następujące wydarzenia: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Praw Dziecka, Dzień Wróżby oraz wybory na Super chłopaka  z okazji Dnia Chłopaka oraz Super dziewczynę z okazji Dnia Kobiet. W ramach obchodów Dnia Ziemi – Samorząd Uczniowski zorganizował Ekologiczny Pokaz Mody. Z okazji powitania wiosny zaproponował, aby pierwszy dzień wiosny był dniem „zielonych życzeń”, dniem „ planszówek” oraz dniem bez sprawdzianów, kartkówek i odpytywania. Ponadto samorząd organizował dyskoteki, kiermasz świąteczny oraz Patronalia.

Sport to zdrowie….

Dodatkowo nasi uczniowie z klasy 2a/b i 3a/b  ponownie od września do listopada uczestniczyli w II edycji programu „Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF”. Celem programu jest  poprawa stanu kondycji fizycznej dzieci  po powrocie do zajęć stacjonarnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej klasy w formie gier i zabaw ruchowych. Wiele aktywności sportowych podejmowali też uczniowie kl. IV – VIII na zajęciach SKS.

Projekty i programy:

Zrealizowane zostały  również interesujące  programy m.in.: Laboratorium Przyszłości, Poznaj Polskę, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz Każde dziecko pływa, Program dla szkół, Bieg po zdrowie, Nie pal przy mnie, proszę, Dwujęzyczne dzieci, Szkoła do hymnu, Czyste powietrze, Ogólnopolski Projekt pt.„Na Tropie Zdrowego Odżywiania”, Program dla Szkół,  Humine, Profilaktyka czerniaka, Szkoła z klasą, Aktywna tablica, Razem w klasie, BohaterOn w Twojej szkole, lepsza szkoła, Cala Polska czyta dzieciom, Znamię, znam je.

Wprowadzono innowację pedagogiczną oraz uczniowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym.

Osiągnięcia wiedzowe:
 • Filip Kaim kl. IV – tytuł finalisty w Biblijnym Konkursie Tematycznym „Z Dobrą Nowiną przez życie – Ewangelia według św. Jana”
 • Powiatowy Konkurs Języka Polskiego
  Weronika Płazieńska kl.4 – I m.
  Filip Kaim kl.4 – II m.
 • II miejsce w gminnym etapie konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, drużyna: Milena Palichleb, Szymon Starzycki, Hanna Sowa

Osiągnięcia sportowe:

Gminne zawody z koszykówki – Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2022/2023
dziewcz
ęta zdobyły II miejsce w gminnych zawodach sportowych w koszykówce
Gminne zawody z piłki siatkowej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2022/2023
dziewcz
ęta zdobyły II miejsce w Igrzyskach Młodzieży
Finały wojewódzkich zawodów pływackich na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach
w stylu grzbietowym 50 m: 21 miejsce, Samuel Ogórek czas 45,81
w stylu klasycznym 50 m: 30 miejsce, Mikołaj Zając czas 58,20                                                                                                                                                                  
Igrzyska Dzieci w pływaniu:                                                                                                                                                                                                                         styl klasyczny dziewcząt: III miejsce Zofia Pastuszka styl grzbietowy chłopców: I miejsce Samuel Ogórek III miejsce Dominik Nowakowski styl klasyczny chłopców: II miejsce Mikołaj Zając, III Tymoteusz Ogórek sztafeta chłopców: II miejsce SP w Dulowej                                                                                                Zawody powiatowe w pływaniu: indywidualnie 50 m styl grzbietowy: II miejsce Samuel Ogórek – SP Dulowa – 47.44 50 m styl klasyczny: III miejsce Mikołaj Zając- SP Dulowa – 1:02.71                                                                                                                                                                                                                      Gminne zawody sportowe w Unihokeja – Igrzyska Dzieci 2022/2023 chłopcy III miejsce dziewczęta IV miejsce                                                                               Gminne zawody sportowe w Unihokeja – Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2022/2023 chłopcy III miejsce dziewczęta II miejsce

Osiągnięcia artystyczne 2022/2023

 • Milena Mitka, Miłosz Kaim – wyróżnienie w konkursie „Tradycje wielkanocne” – Przedszkole samorządowe nr 3 w Sierszy
 • Alina Wilk oraz Miłosz Kaim – wyróżnienie – Wiosenna łąka Konkurs organizowany przed Przedszkole Samorządowe nr 4 w Krystynowie.
 • Lena Żuradzka – III miejsce w II Powiatowym Konkursie Kaligrafii
 • Weronika Płazieńska z kl. IV zdobyła III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki w Języku Obcym w kategorii klas III-V
 • Alicja Warywocka kl. 1 – I miejsce – konkurs recytacji XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej
  Kaja Kubaczka kl. 1 – wyróżnienie – konkurs wokalny XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej
 • Bruno Lech – I miejsce: „Jesień w oczach dziecka”– Szkoła Podstawowa w Lgocie
 • Miłosz Kaim – I miejsce „Dary jesieni w mandali zamknięte” – Przedszkole Samorządowe w Krystynowie
 • Alina Wilk – Wyróżnienie „Moja piękną polska” – Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach
 • Maksymilian Rejdych- III miejsce „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” Trzebińskie Centrum Kultury
 • Zuzanna Wąsiel kl.3a  III miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa 2022”.
 • Szymon Psota – I miejsce w kategorii wychowanków przedszkoli z Gminy Trzebinia w konkursie „Nie MarnujeMy” organizowanym przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie.
 • XIII Powiatowy Konkurs „Jesień w sztuce” organizowany przez Trzebińskie Centrum Kultury

konkurs plastyczny – „ ZŁOTA JESIEŃ”

kategoria wiekowa kl. I – III

II miejsce – Hanna Płazieńska  kl. IIa

III miejsce – Olga Jędrzejczyk  kl. IIIa

wyróżnienie –  Lena Żuradzka   kl. IIa

kategoria wiekowa kl. IV – VIII

II miejsce – Weronika Płazieńska  kl.IV

 • 29. Gminny Konkurs Piosenki „Młoszowskie Nutki”

III miejsce –  Hanna Płazieńska kl. IIa

wyróżnienie Weronika Płazieńska kl. IV

Kamila Nowakowskaz kl. IV, która w tym roku reprezentowała PMDK w Trzebini zdobyła III miejsce

 • Kamila Nowakowska kl. IV III miejsce w I Powiatowym Konkursie Pieśni i Piosenki Polskiej

pn. „Piosenki, z których się żyje”

 • Gminny Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną

klasy I – III

 • Hubert Odrzywołek kl. IIa II miejsce
 • Tomasz Piątek kl. IIIb wyróżnienie

klasy IV – VI

 • Aurelia Odrzywołek kl. IV I miejsce
 • Julia Brejta kl. VI II miejsce

Oby każdy rok szkolny był tak atrakcyjny i bogaty w tak wiele wydarzeń jak ten…..

 

 

Skip to content