A- A A+

Informacje

Zebranie rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego.

Zapraszam w dniu 31 VIII 2020 r. o godz. 17.00 do sali nr 1 rodziców dzieci zapisanych na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego na spotkanie organizacyjne.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na spotkanie w budynku szkoły, otrzymacie Państwo informację o innym sposobie uczestniczenia w zebraniu.

mgr Sylwia Słomska – dyrektor szkoły

Zapisy do świetlicy szkolnej 2020/2021.

W dniach od 20 VIII – 26 VIII 2020 r.  można złożyć w formie elektronicznej wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Wzór wniosku zamieszczony jest w zakładce: Dokumenty i druki do pobrania. Skan wypełnionego druku należy przesłać na adres: spdulowa@op.pl

Przypominam:

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej prowadzi świetlicę szkolną. Świetlica organizowana jest dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole z uwagi na:

  • czas pracy rodziców/opiekunów prawnych;

  • organizację dojazdu do szkoły;

  • inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z planowanych zajęć edukacyjnych oraz czekających na zajęcia pozalekcyjne na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora.

Zapraszam,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Rekrutacja 2020.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.16. 2020 oraz 0050.17. 2020 z dnia 16.01.2020 r. podaję obowiązujące terminy dotyczące przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia:

  • do oddziału przedszkolnego:

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.02.2020 r.

28.02.2020 r.

27.04.2020 r.

08.05.2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego

02.03.2020 r.

03.03.2020 r.

11.05.2020 r.

12.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2020 r.

godz. 12.00.

27.05.2020 r.

godz. 12.00.

4

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

19.03.2020 r.

27.03.2020 r.

28.05.2020 r.

05.06.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.03.2020 r.

godz. 12.00.

08.06.2020 r.

godz. 12.00.

  • do kl. I:

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020 r.

06.03.2020 r.

20.04.2020 r.

30.04.2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

09.03.2020 r.

10.03.2020 r.

04.05.2020 r.

05.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2020 r.

godz. 12.00.

20.05.2020 r.

godz. 12.00.

4

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

26.03.2020 r.

03.04.2020 r.

21.05.2020 r.

29.05.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.04.2020 r.

godz. 12.00.

01.06.2020 r.

godz. 12.00.

 

Informacja MEN dla rodziców.

Warszawa, 7 października 2019 r.

Informacja DLA rodziców
na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Co to są e-papierosy?
E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.
E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.
Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).
W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.
Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”
lub „JUULINGIEM”.

Jak działają e-papierosy?
E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.
Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.
Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?
Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:
acetaldehyd,
formaldehyd,
akroleinę,
propanal,
nikotynę,
aceton,
o-metyl-benzaldehyd,
karcinogenne nitrozaminy.
Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

Co to jest JUUL?
JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.
Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

Problem używania e-papierosów
W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.
E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem
są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku
11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!
Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły
z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu.
Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?
Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

Układ narządów Skutki zdrowotne wynikające z użycia
e-papierosa
Układ oddechowy – podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
– zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).
Układ immunologiczny – indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
– zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
– zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).
Ośrodkowy
układ nerwowy – zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
– upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
– skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).
Pozostałe układy – podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
– kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
– nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
– podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).
Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.
Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem
e-papierosów?
Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.
Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.
Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.
Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zebrania z rodzicami.

Przedstawiam harmonogram spotkań z rodzicami:

11IX 2019

16.00 – kl. I, s. 10

16.30 – kl. II, s. 9

17.00 – kl. VIII, s.20

17.30 – kl. III, s. 12

18.00 – kl. VII, s. 21

12IX 2019

16.00 – kl. IV, s. 8

16.30 – kl. VI b, s. 7

17.00 – kl. V, s.22

17.30 – kl. VI a, s.10

Zapraszamy,

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły

” Dzwonek woła mnie i was na naukę przyszedł czas!…”

” Wakacje minęły, uleciały jak chmurki na niebie.

Dzieci plecaki wzięły i  biegną szkoło do ciebie z pytaniami:

– Czy tęskniłaś za nami?

– Czy brak ci było gwaru, hałasu?

– Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ?

I tak dzieci pytały…a

szkoła cichutko drzwi uchyliła i  dzieci do siebie zaprosiła”.

 

Serdecznie zapraszam uczniów, rodziców i nauczycieli

w dniu 2 września 2019 roku na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
O godzinie 8:00 odbędzie się msza św. w Kościele w Karniowicach, następnie o godzinie 9:00 akademia w sali gimnastycznej i spotkanie uczniów z wychowawcami.

Oddział przedszkolny: 08:00 – 13:00 zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w sali nr 1.

mgr S. Słomska – dyrektor szkoły

Podręczniki 2019/2020.

Informuję, że w roku szkolnym 2019/ 2020 darmowe podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych otrzymają uczniowie klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Materiały ćwiczeniowe odebrać można u wychowawców w dniu 2 IX 2019 r.

Uczniowie, którzy nie odebrali podręczników w czerwcu mogą wypożyczyć je z biblioteki wg. następującego harmonogramu:

2 IX 2019 r. godz. 11.00 kl. I – rodzice uczniów,

3 IX 2019 r. godz. 17.00- 18.00 kl. III – rodzice uczniów,

4 IX 2019 r. w godz. pracy biblioteki kl. VI – uczniowie.

Zapraszamy,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Skip to content