A- A A+

Absolwenci


 W dniu 23.06.2023 Szkołę Podstawową w Dulowej ukończyło 21 uczniów. Każdy z nich we wrześniu zacznie nową przygodę w szkole średniej. Nasi 
absolwenci wybrali naukę w takich szkołach średnich jak: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, II Liceum Ogólnokształcące im. 
K. K. Baczyńskiego, Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Zespół Szkół Technicznych FABLOK w 
Chrzanowie, Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie, Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krzeszowicach. Przed nimi 
dalsza edukacja i życzymy im, aby realizowali swoje pasje i marzenia w wybranych przez siebie szkołach.

mgr Karolina Nędza

Uczniowie pozują do zdjęcia na dziedzińcu szkoły.

W dniu 24.06.2022 szkołę opuściło 35 uczniów z dwóch klas. Każdy musiał wybrać szkołę, do której będzie uczęszczał przez kolejne lata. Wybór był bardzo trudny. Naszych absolwentów będzie można spotkać w szkołach: Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznym w Trzebini, Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini, I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcącym  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach, Technikum w Krzeszowicach, Technikum nr 4 w Olkuszu, Technikum nr 5 w Jaworznie, Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, Technikum Weterynaryjnym w Czernichowie, Technikum Mechanicznym w Krakowie, Technikum Łączności nr 14 w Krakowie, VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, Liceum Plastycznym w Wiśniczu, Technikum dla młodzieży TEB Edukacja w Krakowie.  Życzymy naszym Absolwentom powodzenia i sukcesów na nowej ścieżce edukacji.

mgr Dominika Brzózka

W dniu 25 czerwca 2021 r. naszą szkołę opuściło 22 absolwentów ósmej klasy. Przed nimi kolejny etap w edukacji. Przed każdym z nich trudny wybór szkoły ponadpodstawowej. Większość rozpocznie naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, spora część klasy wybierze II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie, a kilkoro rozpocznie nowy rok szkolny  na terenie Trzebini: w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych, Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Jedna z uczennic wybrała szkołę w Krakowie i swoją edukację będzie realizować w technikum na kierunku projektowanie ubioru, a inna w technikum weterynaryjnym.  Absolwenci mogą wybrać szkoły o różnych profilach. Wybierali profile: matematyczno-fizyczne, językowe, humanistyczne oraz naukę w szkołach uczących zawodów m.in. technik chemik, technik informatyk, technik logistyk, weterynarz, projektant ubioru. Życzymy im sukcesów, szczęścia i powodzenia na nowej ścieżce edukacji.

mgr Ewa Stanach

Dnia 26 czerwca 2020r. naszą szkołę opuściło 21 absolwentów ósmej klasy. Przed nimi kolejny krok milowy w edukacji. Przed każdym uczniem stał trudny wybór szkoły ponadpodstawowej. Większość z nich rozpoczęła swoją naukę w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. Również spora część klasy wybrała II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach. Kilkoro z absolwentów rozpoczęło nowy rok szkolny w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini, oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Jeden z uczniów wybrał szkołę w Krakowie i swoją edukację realizuje w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego. Absolwenci mieli szeroki wybór szkół o różnych profilach. Wybierali profile: matematyczno-fizyczne, językowe, mundurowe, humanistyczne oraz naukę w szkołach uczących zawodów m.in. mechanik samochodowy, technik żywienia i usług, technik informatyk, technik logistyk. Życzymy naszym drogim Absolwentom powodzenia na nowej ścieżce edukacji. Pamiętajcie – realizujcie swoje pasje i marzenia!

mgr Roksana Majcherczyk

W ubiegłym roku ( 2019) 20 czerwca mury naszej szkoły, po raz pierwszy – po kilkuletniej przerwie – opuścili ósmoklasiści. Wspomnienia z nimi związane są bardzo ciepłe ponieważ była to grupa młodych ludzi charakteryzująca się dużą aktywnością na terenie naszej szkoły. Odnosili duże sukcesy na polu nauki, sportu i w sferze artystycznej. Od września 2019 roku rozwijają swoje zdolności w różnego rodzaju szkołach ponadpodstawowych. Największa grupa rozpoczęła naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie – uczniowie zasili klasy o profilu humanistycznym, matematycznym, wstąpili w szeregi klas mundurowych oraz medycznych. Kilka osób rozwija swoje zainteresowania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Chrzanowie w klasach pod patronatem AGH  oraz Collegium Medicum UJ. Kierunek spedytor – specjalność policyjna, hotelarstwo i gastronomia to również specjalności wybrane przez kilku naszych absolwentów w ZSECh w Trzebini. Prace wykończeniowe to zawód, który zdobędzie nasz były uczeń kończąc edukację w szkole branżowej w Chrzanowie. Wszyscy kształcą się lokalnie poza jednym absolwentem, który postanowił zdobyć wykształcenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Podsumowując dodam, że wszyscy trzymają wysoki poziom, uzyskali w tym roku szkolnym wysokie wyniki w nauce, niektórzy powitają wakacje ze świadectwem z paskiem za wysokie wyniki w nauce, udzielają się społecznie biorąc udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie – nie rezygnując ze swoich dotychczasowych pasji. Jest również wśród nich laureat konkursu matematycznego. Dziękuję Wam za pomoc w zdobyciu powyższych informacji i życzę powodzenia i dalszych sukcesów.

mgr Aneta Doros
p1080806

W czerwcu 2016 r. wypuściliśmy spod swych skrzydeł być może ostatnich już tak młodych dwudziestu sześciu absolwentów naszej szkoły. Większość z nich kontynuuje naukę w Gimnazjum nr 3 w Trzebini. Jedynie Krystian Pytlik ruszył bardziej na północny-wschód do gimnazjum w Nowej Górze w poszukiwaniu nowych wyzwań, gdzie owocnie wykorzystuje swoje zdolności przywódcze, a Wojciech Paluch bardziej na północny-zachód by rozwijać swoje zdolności siatkarskie w Klubie Sportowym przy Gimnazjum nr 1 w Jaworznie. Na północnym-zachodzie odnajdziemy również Bartosza Kitę, który już rok wcześniej wyjechał do Anglii by i tam rozsławiać nasze dobre imię. Wszystkim życzymy powodzenia i wielu sukcesów!!!

Plany naszych Absolwentów:
17.04.2016r.

IMG_1682

Aktualnie uczę się w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie (klasa humanistyczna dwujęzyczna z językiem angielskim). Po maturze planuję studiować ekonomię, jedną z filologii nowożytnych lub komparatystykę literacką (najchętniej wszystkie te kierunki równocześnie na studiach MISH). Chciałabym zajmować się zawodowo dziennikarstwem, tłumaczeniem literatury lub badaniami nad jej historią (a może wszystkim naraz?). Moim następnym marzeniem jest stworzenie fundacji wspierającej młodzież uzdolnioną humanistycznie (uważam, że rozwijanie tego rodzaju talentów jest bardzo ważne, a obecnie pomijane w większości programów stypendialnych).
Weronika Tupaj

 

IMG_2792Nasi absolwenci z wizytą u Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser Dudy.

GIMNAZJALNE SUKCESY ABSOLWENTÓW:

2010/ 2011
Małopolski Konkurs Języka Polskiego – finalista Anna Mazurek

2012/ 2013
Małopolski Konkurs Humanistyczny – laureat Weronika Tupaj

2013/ 2014
Małopolski Konkurs Geograficzny – finalista Weronika Tupaj
Małopolski Konkurs Biologiczny – finalista Anna Urbańczyk

2014/ 2015
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego – laureat Weronika Tupaj
Małopolski Konkurs Matematyczny – finalista Weronika Tupaj
Małopolski Konkurs Biologiczny – finalista Weronika Tupaj
Małopolski Konkurs Języka Polskiego– finalista Zuzanna Gąsior
Małopolski Konkurs Języka Francuskiego – finalista Zuzanna Gąsior

SMUTNE POŻEGNANIA…

W roku szkolnym 2014/2015 naszą szkołę opuściło 28 absolwentów. Dwudziestu dwóch kontynuuje naukę w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Trzebini. Trzech z nich podjęło naukę w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Trzebini, jedna osoba w Społecznym Gimnazjum w Płokach, jedna w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej i jedna w Gimnazjum w Krakowie. Życzymy Wam powodzenia…

klasa 6

 

Skip to content