A- A A+

Rok szkolny 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/ 2022

Zapraszamy uczniów 1 września 2021 o wyznaczonych godzinach.

W trosce o bezpieczeństwo  uczniowie wchodzą do budynku sami za wyjątkiem dzieci kl. I, którzy mogą wejść pod opieką jednego rodzica/ prawnego opiekuna.

Rodzice/ opiekunowie prawni stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie. Na dzieci będą oczekiwali wychowawcy oddziałów.

Pamiętamy o: zachowaniu dystansu i dezynfekcji rąk.

W tym dniu obowiązuje strój odświętny.

godz. 9:00

kl. VII – wejście nr 3, sala 22

kl. VI – wejście nr 1, sala 8

godz. 9.30

kl. VIII a – wejście nr 3, sala 16

kl. VIII b – wejście nr 1, sala 7

godz. 10.00

kl. IV– wejście nr 1, sala 9

kl. V – wejście nr 3, sala 20

godz. 10.30

kl. III – wejście nr 3, sala 21

godz. 11.00

dziedziniec szkoły lub sala gimnastyczna

kl. I a – wyznaczone miejsce z lewej strony lub wejście nr 4, sala gimnastyczna, sprawy organizacyjne sala 10

kl. I b – wyznaczone miejsce z  prawej strony lub wejście nr 3 – spotkanie z wychowawcą, sprawy organizacyjne sala 11 i przejście do sali gimnastycznej

godz. 12.30

kl. II a – wejście nr 3, sala 12

kl. II b – wejście nr 1, sala 6

Zapraszamy….

mgr Sylwia Słomska, dyrektor szkoły

Szczepienia – informacje z Ministerstwa Zdrowia

SZCZEPIENIA

Informacje z Ministerstwa:

1_list_ministra_zdrowia

2_deklaracja_na_szczepienia

3_kwestionariusz_wstepnego_wywiadu

4_list_w_sprawie_szczepien

5_rekomendacje_dla_rodzicow6_plakat_informacyjny

Zebranie rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego

Zapraszam w dniu 30 VIII 2021 r. o godz. 17.00 do sali nr 1 rodziców dzieci zapisanych na rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego na spotkanie organizacyjne.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na spotkanie w budynku szkoły, otrzymacie Państwo informację o innym sposobie uczestniczenia w zebraniu.

mgr Sylwia Słomska – dyrektor szkoły

Informacje o zmianach w Programie „Dobry Start” 300+

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Pracownicy ZUS będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+ – zarówno w placówkach ZUS  jak i w mobilnych punktach wsparcia.

Z poważaniem,

Barbara Korpała

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Świetlica zaprasza – 2021/2022

W dniach od 23 VIII – 27 VIII 2021 r.  można złożyć w formie elektronicznej wniosek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Wzór wniosku zamieszczony jest w zakładce: Dokumenty i druki do pobrania. Skan wypełnionego druku należy przesłać na adres: spdulowa@op.pl

Przypominam:

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej prowadzi świetlicę szkolną. Świetlica organizowana jest dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole z uwagi na:

  • czas pracy rodziców/opiekunów prawnych;

  • organizację dojazdu do szkoły;

  • inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z planowanych zajęć edukacyjnych oraz czekających na zajęcia pozalekcyjne na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora.

Zapraszam,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Komunikat

Szanowni Państwo,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zwrócił się z prośbą do Małopolskiego Kuratora Oświaty o rozpowszechnienie informacji o możliwości zaszczepienia dzieci oraz o dostępności wolnych terminów wykonania szczepienia przeciwko COVID-19. Populacyjny punkt szczepień Szpitala dysponuje wolnymi terminami na I dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. Dostępna jest szczepionka mRNA Pfizer-BioNTech. Data przyjęcia II dawki jest wskazywana bezpośrednio podczas przyjęcia I dawki, jednak ze względu na rozpoczynający się okres wakacyjny Szpital oferuje elastyczny dobór daty II dawki szczepienia.

Jednocześnie wyjaśniam, że rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 w Szpitalu można dokonać pod numerami telefonu:

12 614-25-39, 505 060 359 (w godzinach 8:00-14:30) w dni robocze lub poprzez całodobową i bezpłatną infolinię pod telefonu – 989 lub rejestrację elektroniczną poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie https://pacjent.gov.pl/.

Podczas rejestracji można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia,
a następnie otrzymuje się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie są wymagane żadne dodatkowych dane oraz dokumenty, wystarczy, że podany zostanie numer PESEL.

Z poważaniem,

Katarzyna Czaja

Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie

Podróż z Chrzanolandią…-25 VI 2021

25 czerwca 2021r. rozpoczęliśmy dzień od podróży z …

 

Dzięki Lokalnej Grupie Działania PARTNERSTWO NA JURZE mogliśmy wyruszyć w jeszcze nie wakacyjna podróż po NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE.

Otworzyliśmy mapy i witaj przygodo…

Mapkę atrakcji zabieramy do domu, niech rodzice zobaczą, że nasza okolica jest piękna.

Następnie wsiedliśmy do CIUCHCI i pojechaliśmy w podróż.

Jeszcze raz dziękujemy za przed wakacyjny prezent od:

Skip to content