Godziny pracy oddziału przedszkolnego.

Informuję, że dyżur nauczyciela przedszkola  rozpocznie się

od 29 VIII 2016 r. od godz. 8:00 do 13:00.

Zapraszamy do uczestniczenia w zajęciach wszystkie dzieci pięcioletnie  i sześcioletnie zapisane do Naszego oddziału przedszkolnego.

Z poważaniem,

mgr Sylwia Słomska – dyrektor szkoły