Apel Osiągnięć

Dnia 28 lutego 2018 r. odbył się apel podsumowujący, w trakcie którego przypomnieliśmy nasze osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe klas I-VII w I semestrze, organizowane przez nas imprezy oraz te, w których braliśmy udział poza szkołą. Uczniowie otrzymali pochwałę Dyrektora Szkoły za liczny udział w konkursach: polonistycznym, matematycznym, języka angielskiego, plastycznym, muzycznym oraz sportowych, recytatorskich. Uczniowie zostali również nagrodzeni za sukcesy w nauce oraz za wzorową postawę ucznia. Najlepsi otrzymali gromkie oklaski i gratulacje od koleżanek i kolegów.
Montaż słowno-muzyczny przygotowały uczennice – Paulina Paluch, Patrycja Kurek i Wiktoria Piwowarczyk. Kinga Krawczyk, Jakub Żuradzki i Amelia Tupaj zaśpiewali nagrodzone na festiwalu „Młoszowskie Nutki” piosenki. Dziękujemy duetom-Maria Chomik i Julia Dominik oraz Aleksandra Kozioł i Natalia Widyna za pokaz współczesnego tańca hip- hoppowego. Iwona Barwacz i Paulina Paluch recytowały wiersze z kanonu poezji religijnej.
W drugiej części apelu uczniowie z najwyższą średnią otrzymali dyplomy wzorowego ucznia i drobne upominki. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.
Dziękujemy Panu Tomaszowi Żuradzkiemu za pomoc przy nagłośnieniu imprezy.

mgr Ewa Stanach