Czy znasz Europę?

W miesiącu kwietniu odbył się konkurs zorganizowany przez Klub Młodego Europejczyka pt. „Czy znasz Europę?”. Wzięli w nim udział uczniowie reprezentujący klasy I-VI. Test sprawdzał znajomość zagadnień związanych z Unią Europejską.

Wyniki konkursu:

Kategoria kl. I-III
I miejsce klasa III
II miejsce klasa II
III miejsce klasa Ia

Kategoria klas IV-VI
I miejsce klasa VI
II miejsce klasa V
III miejsce klasa IV

mgr Joanna Bogacka – Pająk

P1150896 P1150897 P1150898