Czytanie łączy pokolenia

21 stycznia do Szkoły Podstawowej został zaproszony jeden z dziadków pan Jan Przybyła. Dziadek ten czytał uczniom klas pierwszych baśnie pt:,, Królowa Śniegu”, ,,Książe Rubin” oraz ,,O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”. Uczniowie byli bardzo zasłuchani i z wielkim zaciekawieniem w atmosferze ciepła płynącego od czytającego spędzili lekcje.

Systematyczny kontakt ucznia z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze działania wspierane są przez zaproszonych do szkoły gości. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, intymności, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw.
Na koniec uczniowie złożyli gościowi życzenia z okazji ,,Dnia Dziadka”.

mgr Aneta Bałuszek

P1150438 P1150436