A- A A+

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zakaz korzystania z telefonów w czasie przechodzenia przez jezdnię

Nowe przepisy obowiązują także pieszych uczestników ruchu drogową. Mają oni obowiązek zachować szczególną ostrożność zarówno podczas przechodzenia, jak i wchodzenia na jezdnię lub torowisko. W obrębie przejść przez jezdnię i torowisko pieszych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które ograniczają możliwość obserwacji sytuacji w ruchu drogowym.

Hulajnogi elektryczne – nowe regulacje obowiązujące od 20 maja br.

Od 20 maja br. obowiązują nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z tymi regulacjami hulajnogą elektryczną mogą poruszać się osoby w wieku 10-18 lat, które posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy. Na drodze hulajnogą nie mogą poruszać się dzieci w wieku do 10 lat. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, po której dzieci do 10. roku życia mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej pod opieką osoby dorosłej.

Z hulajnogi elektrycznej można korzystać w obszarze dróg dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku można poruszać się:

  • po jezdni – obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,
  • po chodniku lub drodze dla pieszych – dozwolone, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Obowiązuje ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie jego ruchu.
Skip to content