Dni Wychowawcze

Wstępem do Dni Wychowawczych było spotkanie rodziców ze specjalistą do spraw uzależnień panem Łukaszem Aniołem. Prelekcja dotyczyła różnego typu uzależnień, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzależnienie od komputera.
11.06.2012 DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ
KIBICUJE FAIR PLAY
W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli ubrani na sportowo. Każdą klasę reprezentowały osoby wytypowane przez wychowawcę, oraz chętni rodzice. Uczestnicy (uczniowie, nauczyciele i rodzice) brali udział w turniejach sportowych: indywidualnych, grupowych: rywalizacja między klasami oraz między uczniami a nauczycielami i rodzicami. Każda klasa przygotowała szalik z hasłem przewodnim KIBICUJĘ FAIR PLAY. Szaliki były oceniane przez jury składające się z przedstawicieli rodziców i nauczycieli i pracowników Domu Kultury w Dulowej. Dla uczestników były przygotowane nagrody.

12. 13.14.22.06.12 Zajęcia dla klas I-VI
Edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii. Podstawowym celem zajęć była prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych oraz uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu.
• Zaprezentowanie zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci.
• Przedstawienie oferty pomocowej programu „Dziecko w Sieci”.
Tematyka zajęć:

1. Zagrożenia w Internecie:
– niebezpieczne kontakty online
– niebezpieczne treści
– zjawisko cyberprzemocy
– uzależnienie od Internetu i komputera
2. Unikanie internetowych zagrożeń i reagowanie na nie.
3. Korzystanie z sieci w bezpieczny, kulturalny i asertywny sposób.
4. Umiejętność weryfikowania informacji internetowych.
5. Gdzie szukać pomocy? Oferta helpline.org.pl.
Coraz więcej dzieci korzysta z Internetu. Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami , które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę. Uczniowie zostali poinformowani o różnych formach pomocy w sytuacjach zagrożenia w Internecie np. strona internetowa: www.helpline.org.pl,bezpłatny numer telefonu 800 100 100. Zostały przeprowadzone następujące zajęcia:3…2…1…Internet, Owce- w -Sieci, Sieciaki – poznaj bezpieczny Internet. Uczniowie mięli możliwość ukończenia kursu na temat bezpiecznego Internetu i uzyskania dyplomu. Na podsumowanie Dni Wychowawczych został przedstawiony spektakl profilaktyczny pt. „W niewoli nałogów”.