A- A A+

Dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2014 „

Rodzice dzieci w wieku szkolnym mają prawo do otrzymania publicznej pomocy na zakup podręczników dla swoich dzieci. Aby z niej skorzystać, powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do dnia 5 września 2014 r.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom w roku szkolnym 2014/2015 objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

sekretarz Danuta Drobiec

Rozporządzenie RM
Zarządzenie wyprawka 2014
Wniosek wyprawka 2014

Skip to content