Działania Klubu Młodego Europejczyka

Klub Młodego Europejczyka zorganizował wystawę pt. „Flagi Europy”. Każda z klas wykonała dwie flagi państw członkowskich Unii Europejskiej w dużym formacie, z zastosowaniem ciekawej techniki. Wśród prezentowanych prac znalazły się przed wszystkim wyklejanki (papierem lub bibułą) oraz malowane na płótnie lub papierze pędzlem albo rękami symbole narodowe. Wystawę można oglądać przy schodach prowadzących na piętro od strony bocznego wejścia do szkoły. Prezentowanych jest 14 flag różnych państw europejskich.P1150226 P1150229 P1150231