Dziękujemy!

Serdeczne podziękowania i szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Koła Gospodyń Wiejskich w Dulowej za przewodniczenie oraz okazaną nam pomoc i radę podczas Warsztatów Wielkanocnych, które odbyły się dnia 6 kwietnia 2017 r. w naszej szkole. Dziękujemy za przekazanie nam tradycji świątecznych związanych z wykonywaniem palm wielkanocnych. Drodzy Rodzice i Dziadkowie, wiemy że możemy na Was liczyć.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi- Królowej w Dulowej