Dzień Bezpiecznego Internetu i Dzień Ochrony Danych Osobowych

W dniu 18 lutego wszyscy uczniowie uczcili Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) oraz Dzień Ochrony Danych Osobowych. DBI jest obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 . Jego celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Dla uczniów wszystkich klas zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne. Podstawowym celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu. Przeprowadzono pogadankę na temat zagrożeń w Internecie oraz przedstawiono Szkolny Kodeks TIK oraz Netykietę. Dla dzieci z klas I – III przygotowano projekcję filmu Owce w Sieci z komentarzem. Uczniowie starsi wykonywali prace plastyczne na temat bezpiecznego Internetu. Wykonano również gazetkę ścienną na temat zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci. Ukoronowaniem działań było zaprezentowanie prac plastycznych na korytarzu szkolnym.

P1130624 P1130619 P1130615 P1130612 P1130611 P1130610 P1130608 P1130606 P1130605