Dzień czystego powietrza

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Dulowej w tym roku szkolnym mieli ogromną przyjemność po raz drugi włączyć się w akcję ekologiczną organizowaną pod hasłem Dzień Czystego Powietrza. Przygotowując się do przeprowadzenia akcji , podjęliśmy się realizacji wielu działań .

Na lekcjach wychowawczych prowadziliśmy pogadankę na temat szkodliwości spalania w piecach śmieci wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych, a także w zakładach produkcyjnych. Podzieleni na grupy uczniowie przygotowywali się do zorganizowania marszu ulicami naszych miejscowości i w tym celu – podobnie jak w ubiegłym roku – zrobili transparenty oraz powołali do życia kukły. Samodzielnie zredagowali ulotkę informacyjną. Z maseczkami na twarzy, z kukłami w ręku, zaopatrzeni w transparenty i ulotki, 23 października wyruszyliśmy w teren. Pikietując i wzbudzając ogólne zainteresowanie dotarliśmy do centrum naszego sołectwa. Zredagowane ulotki – podobnie jak w ubiegłym roku – wręczaliśmy napotkanym przechodniom, wkładaliśmy w przydomowe ogrodzenia, pozostawiliśmy w sklepach. Przysłane przez fundację plakaty, rozwiesiliśmy na tablicach informacyjnych.

Czekamy, aby za rok również włączyć się w akcję.