A- A A+

Dzień Wychowawczy w kl.Va „Zagrożenia wokół nas”

Realizując założenia planu wychowawczo – profilaktycznego klasa Va w ramach zajęć z wychowawcą wzięła udział w pierwszej części Dni Wychowawczych poświęconych tematyce zagrożeń. Zapoznaliśmy się z prezentacją pt. „Klasyfikacja zagrożeń”, następnie podzieleni na grupy uporządkowaliśmy i utrwaliliśmy wiedzę o zagrożeniach – wypełniając karty pracy. Na podstawie wybranych fragmentów artykułów lub komunikatów z codziennych gazet oraz informacji podawanych w mediach, mogliśmy zobaczyć ogrom zagrożeń, które istnieją wokół nas. Podjęliśmy też wspólną dyskusję na temat tego czy wiemy i czy potrafimy chronić się przed wieloma zagrożeniami dotyczącymi naszego zdrowia a nawet życia. Zajęcia uświadomiły nam, że być bezpiecznym to nie tylko wiedzieć, ale być czujnym, rozważnym i odpowiedzialnym człowiekiem.

mgr Renata Antoszczyk

Skip to content