Egzamin i … po egzaminie.

Towarzyszył  nam  optymizm i wiara we własne możliwości…
Dla naszych Ósmoklasistów:

Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś,

niż te­go, co zro­biłeś.

Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań.

Złap w żag­le po­myślne wiat­ry.

Podróżuj, śnij, od­kry­waj.”

                                                                                                                                                                                                        Mark Twain