EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 06 – 12 PAŹDZIERNIKA 2014 R

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W CHRZANOWIE

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO SKORZYSTANIA Z KONSULTACJI ZE SPECJALISTAMI

ZARÓWNO OSOBIŚCIE JAK I TELEFONICZNIE

Gabinety w Trzebini (ul. Kościuszki 72, tel. 32 – 6121034) porad udzielają psycholodzy, pedagodzy i logopeda:

Marta Piechowicz, Agnieszka Gibas, Krystyna Trojanowska, Elżbieta Szklarczyk i Alicja Kot –

w piątek 10 października w godzinach od 10.00 do 12.00     oraz od 13.00 do 18.00
W siedzibie Poradni w Chrzanowie ul. Focha 3 (tel. 32 – 6241270):
7 października w godzianach od 14.00 do 18.00 – psycholog Sabina Fołta – Niedzielczyk
10 października  w godzianach od 8.00 do 10.00 – pedagog Barbara Pabis
16 października w godzianch 0d 16.00 do 18.00 – pedagog Barbra Pabis
17 października w godzinach od 8.00 do  10.00 – psycholog Sabina Fołta – Niedzielczyk