Ewaluacja problemowa.

Szanowny Państwo,

Informuję, że w dniach od 19 II 2016 r. do 24 II 2016 r. w naszej szkole pracuje zespół wizytatorów ds. ewaluacji, który przygląda się pracy naszej placówki. Efektem tej pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.
Ewaluacja zewnętrzna jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2015 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało konkretne wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, po organizację pracy (ich pełna lista dostępna jest na stronie www.npseo.pl).
Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wspomniane wymagania.

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły