Gratulacje!

Gratulacje dla naszych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy zdobyli w ogólnopolskim konkursie tytuł: Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna.
Dziękuję za pracę i zaangażowanie: mgr Joannie Bogackiej – Pająk, mgr Anecie Bałuszek, mgr Ewie Stanach, mgr Grażynie Mendyk.

mgr S. Słomska
dyrektor szkoły

P1150847