I Etap Powiatowego Konkursu Informatyczno – Artystycznego MOJE ZAPROGRAMOWANIE NA BEZPIECZNE SURFOWANIE

Honorowy Patronat nad konkursem Informatyczno – Artystycznym „MOJE ZAPROGRAMOWANIE NA BEZPIECZNE SURFOWANIE” objął Małopolski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Urząd Miasta w Trzebini. W środę, 11 lutego 2015 r., w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini odbył się I etap konkursu. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie przez każdego uczestnika spotu reklamowego (w programie Windows Movie Maker), propagującego bezpieczne zasady zachowania się w sieci Internet. Do konkursu uczniowie zostali zgłoszeni przez nauczycieli z pięciu szkół: Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu, Szkoła Podstawowa w Młoszowej, Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini, Szkoła Podstawowa w Dulowej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy wygrali etap szkolny. Są nimi: Adrianna Stępowska, Kornelia Ślusarczyk i Krystian Pytlik.

Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Szkoły p. mgr inż. Alicja Szczerba. Uroczystość inaugurującą konkursu zaszczycił swoją obecnością pan Andrzej Miranowicz, Dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracyjnego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dulowej, pani mgr Sylwia Słomska. I etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy komputerowej i wykonaniu animacji w programie Pivot, pt.: „Przygody Pivota w sieci Internet”. Komisja, w składzie: p. Arkadiusz Surowiec – przewodniczący, p. Anna Kozioł-Pilaszek, p. Mariusz Celarek, p. st. asp. Rafał Adamuszek, po sprawdzeniu prac uczniów, stwierdziła, że uczestnicy konkursu pracowali na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. Zgodnie z regulaminem konkursu, I etap umożliwił uczestnikom zdobycie puli punktów, która będzie miała decydujące znaczenie po zakończeniu II etapu. II etap, a zarazem Finał Konkursu, odbędzie się w Szkole Podstawowej w Dulowej, 11 marca br. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta w Trzebini za ich ufundowanie.

mgr Bernadeta Głogowska

SAM_0143 SAM_0157 SAM_0160