A- A A+

I Ty możesz ratować życie

Innowacja „I ty możesz ratować życie ”realizowana była dwa razy w tygodniu w drugim półroczu w klasie III. Innowacja ta powstała,aby nauczyć dzieci jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia.Uczniowie poznali sposoby udzielania pierwszej pomocy,nabyli umiejętności opanowania i racjonalnego działania w sytuacji kryzysowej np. umieją wezwać pogotowie w razie potrzeby, znają numery telefonów ratujących życie. Zajęcia te zwiększyły świadomość uczniów oraz pokazały jak postępować w sytuacjach zagrażających życiu np. podczas oparzenia, zranienia, złamania i innych. Pokazały uczniom także, że są odpowiedzialni za własne zdrowie i zdrowie osób trzecich.

Skip to content