I ty możesz zostać mistrzem ortografii!

12.05.2017r. dziesięciu  uczniów z klas trzecich brało udział w Konkursie Ortograficznym ,,Słowik”.
Konkurs ten składał się z dwóch części: dyktanda oraz testu z ortografii. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Życzymy powodzenia naszym uczestnikom.
mgr Aneta Bałuszek