A- A A+

Informacje dla rodziców dzieci sześcioletnich

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem:

Poradnik dla rodziców sześcio i siedmiolatków.pdf

Harmonogram spotkań z rodzicami dzieci sześcioletnich

w roku szkolnym 2015/2016

  

 1. Prelekcja pedagoga szkolnego na temat „Dojrzałości szkolnej” – 17 .02.2016 r. godz. 17:00, s.9.
 2. Zajęcia pokazowe j. angielskiego w oddziale przedszkolnym – 07.04.2016 r. godz. 16:00, s. 22.

 

Mam 6 lat chcę poznawać świat ! IDĘ DO SZKOŁY !

DRODZY RODZICE !

SZKOŁA JEST SZANSĄ DLA TWOJEGO DZIECKA !

Korzystając z okazji chcę przekazać Państwu podstawowe informacje, które mogą pomóc w podjęciu tej ważnej decyzji:

 • Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która jest realizowana od września 2009 roku w oddziałach przedszkolnych, dawna zerówka w przedszkolu lub szkole, jest przewidziana dla dziecka pięcioletniego, które będzie przygotowywane tylko do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej, która od września 2009 roku jest realizowana w pierwszych klasach szkół podstawowych, jest dostosowana do poziomu dziecka sześcioletniego i obejmuje treści wychowania i kształcenia dotychczas w dużej mierze realizowane w oddziałach tzw. zerowych w przedszkolach.

Dziecko im wcześniej rozpocznie naukę ,tym ma większe szanse na rozwój swoich uzdolnień i wielu umiejętności lub diagnozę i pomoc w problemach rozwojowych.

Co zyska sześciolatek idąc do  pierwszej klasy

Sześciolatek będzie mógł :

-aktywnie zdobywać wiedzę dostosowaną do swojego wieku i indywidualnych zdolności,

-rozwijać dotychczasowe zainteresowania i talenty oraz odkrywać nowe,

-uczyć się języka obcego w ramach obowiązkowych zajęć,

-stawać się bardziej samodzielnym ,odważnym i pewnym siebie,

-uczyć się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

-rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i współpracy w grupie.

Zgodnie z podstawą programową dziecko w I klasie będzie uczyło się :

Edukacja polonistyczna
 • Wszystkich liter alfabetu
 • Czytania i rozumienia prostych krótkich tekstów
 • Pisania prostych ,krótkich zdań
 • Co to jest wyraz ,głoska ,litera ,sylaba ,zdanie
 • Wypowiadania się
 • Wierszyków ,piosenek itp.
Edukacja matematyczna
 • Określania kierunków i dostrzegania symetrii
 • Liczenia do 20 oraz zapisywania liczbami cyframi do 10
 • Sprawnego dodawania i odejmowania do 10 oraz zapisywania tych działań
 • Rozwiązywania prostych zadań z treścią
 • Dokonywania pomiarów długości ,ciężaru ,
 • objętości
 • Określania czasu i korzystania z kalendarza
 • Dokonywania prostych obliczeń pieniężnych
Edukacja artystyczna
 • Wyrażanie swoich emocji w różnorodnych formach plastycznych
 • Wykonywanie prostych ilustracji do usłyszanego opowiadania ,bajki
 • Wykonywanie prostych rekwizytów do małych form teatralnych
 • Śpiewania
 • Odtwarzania prostych dźwięków na instrumentach muzycznych
Język obcy i zajęcia komputerowe
 • Reagowanie na proste polecenia w obcym języku
 • Nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu
 • Posługiwania się komputerem
Edukacja przyrodnicza
 • Prowadzenie prostych obserwacji w naturalnym środowisku
 • Zakładanie prostych hodowli
 • Dokumentowanie prowadzonych obserwacji

 

Drogi Rodzicu ,Twój sześciolatek powinien iść do I klasy ,jeśli :

-potrafi samodzielnie się ubierać ,jeść ,korzystać z łazienki,

-jest ciekawy świata ,zadaje pytania ,słucha odpowiedzi ,

-z uwagą obserwuje różne zdarzenia ,potrafi się skupiać na tym ,co robi ,

-zna pory roku ,związane z nimi zjawiska przyrody ,

-potrafi zwrócić się o pomoc

-potrafi przedstawić się ,wie ile ma lat i gdzie mieszka

-chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce ,przestrzega reguł

-potrafi  podzielić proste słowa na sylaby (np. mama ,tata )

-rysuje ,maluje, lepi   z plasteliny i potrafi posługiwać się nożyczkami

-podczas rysowania ,zabawy potrafi skupić się na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca

-potrafi liczyć, dodawać i odejmować na przedmiotach i na palcach

-umie pokazać prawą i lewą stronę

Dzisiejsza szkoła różni się od tej ,którą znamy sprzed lat, ze swojego dzieciństwa. Wiadomości  i umiejętności nabyte przez dziecko w klasach I-III są powtarzane i pogłębiane ,a potem rozszerzane. Dzieci poznają nowe zagadnienia najczęściej ucząc się poprzez zabawę.

Pamiętajmy ,że sześciolatek :

-chętnie uczy się nowych rzeczy ,ma naturalną ciekawość świata,

-uczy się uczy się przede wszystkim poprzez działanie i zabawę,

-ma ogromną potrzebę ruchu,

-myśli konkretnie ,

-reaguje bardzo emocjonalnie w różnych sytuacjach .

Sześciolatki w szkołach podstawowych w  Polsce są już od dawna .Wielu spośród już dziś dorosłych osób , rozpoczynało naukę w klasie pierwszej właśnie w wieku 6-lat. Młodsi  uczniowie uczyli się razem ze swoimi starszymi o rok kolegami, z powodzeniem dorównując im ,a często nawet wyprzedzając w opanowaniu szkolnych umiejętności .Obecnie już 250 tys. rodziców zapisało swoje sześcioletnie dzieci do szkoły. Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca rodziców zainteresowanych tematem rozpoczynania edukacji szkolnej sześciolatków do zapoznania się ze stroną internetową „Sześciolatek w szkole ”www.6latek.ore.edu.pl.  Na stronie tej znajdują się między innymi artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów oraz najczęściej zadawane pytania i formułowane wątpliwości  rodziców wraz z odpowiedziami. Jeżeli Państwa dziecko ,dobrze radzi sobie w przedszkolu ,jest ciekawe świata, zadaje pytania i chce iść do szkoły ,dajcie mu Państwo szansę na szybszy rozwój.

Informacje opracowała mgr Aneta Bałuszek na podstawie broszury „Mam 6 lat chcę poznawać świat! Idę do szkoły!”.

Skip to content