Jak się zmotywować do działania?

Prędzej czy później okazuje sie, że ci, którzy wygrywają, to ci, którzy myślą, że mogą wygrać.

Richard Bach

W dniu 16 stycznia uczniowie klasy VI i VII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez państwa Dominikę i Marka Wąsików z ,,Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień”. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom że wiele decyzji, które teraz podejmują może na zawsze wpłynąć na ich życie. To, jak teraz traktują edukację, będzie miało wpływ na jakość całego ich życia. Jeśli wezmą sprawy w swoje ręce, w przyszłości nie pozwolą innym na decydowanie za siebie – wybór będzie należał do nich. Sukces zaczyna się od wygrania z samym sobą – ze swoją słabością, lenistwem, wyborem zdrowego stylu życia, ale również od wielu odważnych decyzji. Droga do spełnienia marzeń i osiągnięcia sukcesu to ustawiczna praca nad kształtowaniem swojego charakteru, samodyscyplina, chętnie zdobywana wiedza i umiejętności. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach. Z zapałem podejmowali wyzwania, ciekawie wypowiadali się i z dużym zainteresowaniem słuchali prowadzących.

mgr Bernadetta Głogowska