Jesteś z nami…

23 IV 2014 r. odeszła od nas mgr Teresa Bogacka – od 1 IX 1983 r. nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi – Królowej w Dulowej.

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniła….

Jesteś z nami….