Kolejny krok…

W ramach działań szkoły potwierdzających starania o uzyskanie certyfikatu Szkoły Współpracy dnia 22.10.2014 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2014/2015 spotkanie nauczycieli, rodziców i uczniów. Podczas spotkania został wspólnie przedyskutowany i zatwierdzony Szkolny Program Współpracy oraz ustalone zostały pierwsze działania, które realizowane będą według założeń zatwierdzonego programu.

P1150104 P1150105 P1150108 P1150111 P1150112