A- A A+

Komunikat Gminy Trzebinia

Treść komunikatu Gminy Trzebinia:
W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz form opieki nad dziećmi do lat 3 informujemy, iż analizujemy możliwość ponownego otwarcia przedszkoli i żłobków. Wymaga to od nas zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia dzieci i pracowników. Pełną informację w tym zakresie przekażemy Państwu po weekendzie majowym.

Prosimy rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu o kontakt z placówką.

Andrzej Miranowicz
Dyrektor TCA

Skip to content