A- A A+

Ku czci naszej Patronki

Tegoroczne obchody dnia naszej patronki: Świętej Jadwigi – Królowej rozpoczęliśmy tradycyjnie od przemarszu wszystkich uczniów pod przewodnictwem szkolnego pocztu sztandarowego w kierunku kościoła parafialnego w Karniowicach, gdzie uczestniczyliśmy w mszy świętej w intencji całej naszej szkolnej społeczności. Po powrocie do szkoły nastąpił dalszy ciąg Patronalii i uczniowie w dwóch grupach wiekowych wzięli udział w szkolnym turnieju wiedzy o Świętej Jadwidze – Królowej. Przed każdą z części konkursu swoje wystąpienie miał nasz uczeń z klasy IV – Filip Kaim, który jako student Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci napisał pracę dyplomową – licencjacką na temat naszej patronki. Wspaniały odczyt Filipa dał początek poważnym rozgrywkom. Każdą klasę reprezentowała trzyosobowa drużyna, która miała za zadanie rozwiązać quizy dotyczące wiadomości o życiu Królowej Jadwigi oraz wykonać pracę plastyczną: grupa klas I – III zaprojektowała bucika na „stopkę” Świętej Jadwigi, a starsi uczniowie stworzyli projekt korony królewskiej. Ogłoszenie zwycięskich drużyn nastąpi podczas uroczystej akademii w dniu zakończenia roku szkolnego.

mgr Renata Antoszczyk

Uczniowie w kościele przed rozpoczęciem mszy świętej.Szkolny poczet sztandarowy podczas mszy świętej.Uczniowie przeglądają pracę dyplomową o Świętej Jadwidze.Uczniowie siedzą przed laptopem w czasie testu.Uczniowie rozwiązują quiz na laptopie.Uczniowie projektują królewską koronę.Uczniowie rozwiązują quiz na laptopie.Uczniowie rozwiązują test na laptopie.Uczennice projektują bucika dla królowej.Uczeń podczas prezentacji swojej pracy dyplomowej.

Skip to content