Ku pamięci…

Samorząd Uczniowski naszej szkoły pragnie przyłączyć się do akcji budowy Pomnika ku czci Orląt Lwowskich.

Za dwa lata będzie obchodzona 100 rocznica obrony Lwowa, w której ogromną rolę odegrały dzieci i młodzież szkolna.

Pomnik ma być znakiem trwania młodych Polaków w wierności Niepodległej Ojczyźnie.

Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy uczestniczyli w akcji Grosik na cosik…

Uzyskane w czasie  zbiórki pieniądze zostaną przekazane na budowę Pomnika.