Makiety zamku Królowej Śniegu

Uczniowie klasy I  po wysłuchaniu fragmentu baśni Hansa Christiana Andersena ,,Królowa Śniegu” wykonywali w grupach makiety zamku Królowej Śniegu. Uczniowie wykazali się fantazją i bogatą wyobraźnią twórczą oraz zgodną pracą zespołową w grupach. Po skończonej pracy grupy prezentowały swoje prace przestrzenne na forum klasy.

mgr Aneta Bałuszek