A- A A+

Mali badacze…

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem, głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną, wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Powszechnie wiadomo, iż dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość, tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym.
Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania, przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie stają się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.
Dzisiaj w przedszkolu poznawaliśmy słowa: lawa, erupcja, krater – a przy okazji doprowadziliśmy do wybuchu wulkanu.

mgr Aneta Doros

Skip to content