Nabór na stanowiska koordynatora projektu „ Umiejętność uczenia się , czyli Mądra Główka1”

W związku z realizacją Projektu:„Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 1” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi- Królowej w Dulowej, ogłasza nabór na stanowisko:

1.Koordynator projektu „ Umiejętność uczenia się , czyli Mądra Główka1”: wymagane wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy związanej z organizacją i prowadzeniem przedsięwzięć z zakresu projektów unijnych oraz pracy z dokumentacją dotyczącą tego rodzaju projektów. Zatrudnienie na okres IX 2011-I 2012 r., w wymiarze 3/4 etatu.

Oferty proszę przesłać na adres mail: ,
bądź faksem: tel/fax: (032) 613 80 05do dnia 7 IX 2011 (wtorek) do godziny 15.00.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły S. Słomska – Garlińska