Nasi przedstawiciele w konkursie ekologiczno – językowym

Troje uczniów, Jakub Gąsior, Piotr Jędrzejczyk i Aleksandra Bartosik, reprezentowało naszą szkołę w kolejnej już edycji konkursu ekologiczno – językowego „Earth Day Every Day” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Myślachowicach. Chłopcy sprawdzili swoją wiedzę w konkursie wiedzowym, natomiast Ola użyła swojego talentu artystycznego w części plastycznej. Uczestnicy mieli także okazję wysłuchać ciekawej prelekcji przygotowanej przez leśniczego pana Radosława Bąka.

mgr Iwona Kasprzyk