A- A A+

Nie pal przy mnie, proszę!

W naszej szkole, został zrealizowany program edukacji antynikotynowej- „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Uczniowie podsumowali program wykonując plakaty związane z powyższą tematyką, które zostały wyeksponowane na gazetkach szkolnych.

mgr Aneta Doros

Skip to content